Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
De toegang van mijn onderneming beheren

Een toegangsaanvraag indienen

Waarom een toegangsaanvraag indienen?

Het portaal van de sociale zekerheid biedt de ondernemingen verschillende beveiligde diensten aan, waardoor ze bepaalde administratieve verplichtingen op elektronische wijze kunnen vervullen. Deze diensten zijn beveiligd omwille van het soms gevoelige karakter van de gegevens die de ondernemingen kunnen consulteren en dienen door te sturen.

Om toegang te krijgen tot deze beveiligde diensten, moet uw onderneming een account hebben op het portaal. De creatie van een dergelijk account moet aangevraagd worden aan de hand van het elektronische aanvraagformulier.

Concreet houdt deze aanvraag in dat een ‘Hoofdtoegangsbeheerder’ (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) wordt aangesteld.
Als uw onderneming een volmacht wenst te geven aan een dienstverrichter die bevoegd is om bepaalde administratieve verplichtingen in haar naam te verrichten, dan moet u dit meedelen en deze persoon aanstellen door middel van hetzelfde elektronische aanvraagformulier.

Als uw onderneming samenwerkt met een erkend sociaal secretariaat, dan is deze relatie al bij onze diensten gekend. U hoeft dan niets meer te doen om uw sociaal secretariaat administratieve verplichtingen te laten vervullen in uw naam op het portaal van de sociale zekerheid.