Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
De toegang van mijn onderneming beheren

Een toegangsaanvraag indienen

Waarom een toegangsaanvraag indienen?

Het portaal van de sociale zekerheid biedt ondernemingen verschillende beveiligde diensten aan, waarmee ze bepaalde administratieve verplichtingen op elektronische wijze kunnen vervullen. Deze diensten zijn beveiligd omwille van het soms gevoelige karakter van de gegevens die ondernemingen kunnen consulteren en moeten doorsturen.

Om toegang te krijgen tot deze beveiligde diensten, moet uw onderneming een account hebben op het portaal. Dat account vraagt u aan met een elektronische aanvraagformulier.

Concreet houdt deze aanvraag in dat een 'Hoofdtoegangsbeheerder' (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) wordt aangesteld.
Als u een volmacht wilt geven aan een dienstverrichter die bevoegd is om bepaalde administratieve verplichtingen in naam van uw onderneming te doen, moet u dit vermelden en deze persoon aanstellen met hetzelfde elektronische aanvraagformulier.

Als uw onderneming samenwerkt met een erkend sociaal secretariaat, dan is dat al bij onze diensten gekend. U hoeft dan niets meer te doen om uw sociaal secretariaat administratieve verplichtingen te laten vervullen in uw naam op het portaal van de sociale zekerheid.