Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
De toegang van mijn onderneming beheren

Een toegangsaanvraag indienen

Hoe dien ik een toegangsaanvraag in?

Om toegang te krijgen tot de beveiligde diensten van het portaal en zo uw administratieve verplichtingen te kunnen vervullen, moet uw onderneming een toegangsaanvraag indienen door middel van het elektronische aanvraagformulier. Bij de indiening van deze aanvraag hebt u twee opties:

  • u vraagt een beveiligde toegang aan voor uw onderneming en stelt hiervoor een Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) aan;
  • u bepaalt dat de administratieve verplichtingen van uw onderneming vervuld zullen worden door een dienstverrichter. U zult dan uitgenodigd worden om deze dienstverrichter aan te stellen.

De Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) kan het account van de onderneming autonoom beheren.

Met het beheer van dat account bedoelen we het beheer van de standaardhoedanigheid die geactiveerd wordt bij de creatie van het account.

Met het beheer van een hoedanigheid bedoelen we de creatie, wijziging en verwijdering van gebruikersaccounts, maar ook de configuratie van bepaalde parameters, bijvoorbeeld om taken te routeren of gegevens door te sturen door middel van gestructureerde berichten.

De dienstverrichter aangesteld door de Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) kan een rechtspersoon zijn die een rijksregisternummer bezit. Als de dienstverrichter aangesteld als rechtspersoon geen account heeft op het portaal, dan moet hij op zijn beurt een toegangsaanvraag indienen en een Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) aanstellen. Die laatste zal dan de hoedanigheid ‘dienstverrichter’ moeten activeren.

Let op: elke toegangsaanvraag moet online op het portaal ingediend worden en moet ondertekend worden door de verantwoordelijke van uw onderneming. Dat kan op twee manieren:

  • de aanvraag afdrukken, hem ondertekenen en opsturen naar Smals, Contactcenter, Fonsnylaan 20, 1060 Brussel; of
  • de aanvraag online ondertekenen met de elektronische identiteitskaart en ze opsturen naar registration@eranova.fgov.be.