Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
De toegang voor mijn onderneming beheren

De toegang van mijn onderneming aanpassen

Van dienstverrichter veranderen

Voor de werkgevers aangesloten bij de RSZ

Als u van dienstverrichter wilt veranderen, moet de verantwoordelijke van uw onderneming een nieuwe dienstverrichter aanstellen door middel van het elektronisch aanvraagformulier.

Bij zo'n aanvraag zal het systeem aangeven dat er voor uw onderneming al een dienstverlener bestaat. De verantwoordelijke zal dan de verandering moeten bevestigen door de gegevens van de nieuwe dienstverlener in te voeren:

 • Als de dienstverlener een natuurlijk persoon is:
  • Naam en voornaam
  • Rijksregisternummer
  • Postadres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer en eventueel faxnummer en gsm-nummer
 • Als de dienstverlener een rechtspersoon is:
  • Naam van de onderneming
  • Ondernemingsnummer
  • Postadres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer en eventueel faxnummer en gsm-nummer

Als u de toegang van uw dienstverrichter wilt verwijderen, moet u dit schriftelijk meedelen door een brief met die beslissing op te sturen naar: Smals, Contactcenter, Fonsnylaan 20, 1060 Brussel.
De brief moet door de verantwoordelijke van de onderneming ondertekend zijn.

Voor provinciale en plaatselijke besturen

Om van dienstverrichter te veranderen, maakt u gebruik van de onlinedienst Mahis.