Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
De toegang voor mijn onderneming beheren

De toegang van mijn onderneming aanpassen

Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) veranderen

Indien u de Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) wilt veranderen, moet de verantwoordelijke van uw onderneming een nieuwe toegangsaanvraag indienen via het elektronische aanvraagformulier. Wanneer een Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) uw onderneming verlaat, moet u die vervangen door een andere. Anders blijft de persoon die niet meer voor uw onderneming werkt, toegang hebben tot uw gegevens.

Bij zo’n aanvraag zal het systeem aangeven dat er voor uw onderneming al een Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) bestaat. De verantwoordelijke zal dan de verandering moeten bevestigen door de gegevens van de nieuwe Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) in te voeren:

  • Naam en voornaam
  • Rijksregisternummer
  • E-mail
  • Telefoonnummer

Indien u een Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) wilt verwijderen, moet u dat schriftelijk meedelen door een brief met die beslissing op te sturen naar: Smals, Contactcenter, Fonsnylaan 20, 1060 Brussel. De brief moet door de verantwoordelijke van de onderneming ondertekend zijn.