Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Inleiding

Info over taken

Over welke taken gaat het hier?

Momenteel gebruikt enkel het RIZIV, sector uitkeringen (ZIMA), het takensysteem, en wel voor:

  • het inlichtingsblad,
  • maandelijkse aangiftes aangepaste arbeid,
  • attesten voor borstvoedingspauzes,
  • vakantieattesten voor bedienden, en
  • aangiftes van werkhervatting.

Op termijn zouden andere taken toegevoegd kunnen worden.

Meer informatie over de sector ASR – Uitkeringen vindt u op de ASR-pagina’s van het portaal.