Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
De digitale handtekening

De digitale handtekening van de sociale aangiften

Types verzonden handtekeningen

Net zoals de aangiftes die verzonden worden naar de sociale zekerheid altijd vergezeld moeten zijn door de handtekening van de aangever, zullen ook de berichten die worden verzonden door de sociale zekerheid vergezeld zijn van een handtekening. Deze handtekening zal de aangever toelaten zich te verzekeren dat de sociale zekerheid effectief de verzender is van het bericht en dat het niet is gewijzigd.

Afhankelijk van de instelling die het bericht uitstuurt, zal de handtekening ofwel het CAdES-T-formaat of het PKCS#7/CMS-formaat aannemen. Het  handtekeningsformaat CAdES is een uitbreiding van het PKCS#7/CMS-formaat en definieert meerdere handtekeningniveaus die toelaten een hogere mate van beveiliging en betrouwbaarheid van de handtekening te verkrijgen. Het CAdES-T-formaat verschilt van het PKCS#7/CMS-formaat door de extra aanwezigheid van een gecertificeerde datum (timestamp).

Hieronder een overzicht van de instellingen van de sociale zekerheid alsook de handtekeningsformaten voor elk van hen:

Instelling Type verzonden handtekening
Office national de sécurité sociale (ONSS)
Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)
Landesamt für soziale sicherheit (LSS)
CadES-T
Office national de l'emploi (ONEM)
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)
Landesamt für arbeitsbeschaffung (LFA)
PKCS#7/CMS
Service fédéral des Pensions (SFP)
Federale Pensioendienst (FPD)
Föderaler Pensionsdienst (FPD)
PKCS#7/CMS
Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI)
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Landesinstitut für kranken- und invalidenversicherung (LIKIV)
PKCS#7/CMS
Agence fÚdÚrale des risques professionnels (Fedris)
Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris)
F÷deralagentur fŘr Berufsrisiken (Fedris)
PKCS#7/CMS
Service public fédéral de programmation intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale (SPP IS)
Programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie (POD MI)
Föderaler öffentlicher programmierungsdienst sozialeingliederung, armutsbekämpfung und sozialwirtschaft (FöP Sozialeingliederung)
PKCS#7/CMS
Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale (SPF ETCS)
Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg (FOD WASO)
Föderaler öffentlicher dienst beschäftigung, arbeit und soziale konzertierung (FöD BASK)
PKCS#7/CMS
Données Individuelles Sociales (Sigedis)
Sociale Individuele Gegevens (Sigedis)
PKCS#7/CMS
Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)
Hilfszahlstelle für Arbeitslosenunterstützungen (HFA)
PKCS#7/CMS