Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Loonlastenverlaging voor de horeca: een praktische gids

Wat is de loonlastenverlaging?

In juli 2012 bereikte de federale regering een akkoord over een strategie om de Belgische economie opnieuw zuurstof te geven .pdf - Nieuw venster. Voor de horeca kondigde de regering twee lastenverlagende maatregelen aan:

  • een vermindering van de sociale bijdragen voor gelegenheidswerknemers;
  • een lastenverlaging voor vaste werknemers.

In het vierde kwartaal 2013 zijn deze maatregelen geleidelijk van kracht geworden..