Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Formulieren R - Onlinedienst Rx

voor: provinciale en plaatselijke besturen

Hoe krijg ik toegang tot Rx?

U hebt toegang tot Rx wanneer de volgende twee zaken gebeurd zijn:

 • U moet ingeschreven zijn in het werkgeversrepertorium. Als u niet ingeschreven bent, dient u uw aanvraag in met behulp van het R1-formulier R1 - Aansluitingsformulier werkgevers DIBISS - .pdf (Nieuw venster).
 • Uw Lokale Beheerder moet u als gebruiker registreren in het Toegangsbeheer voor Ondernemingen en Organisaties.

Wat kan ik doen in Rx?

Acties Soorten gegevens Detailgegevens
Raadpleging en wijziging identificatie- en contactgegevens
  • identificatiegegevens
  • adres van de maatschappelijke zetel
  • correspondentieadres
  • algemene contactgegevens
  • contactpersoon bij de werkgever
  • aansluiting bij de gemeenschappelijke sociale dienst
verantwoordelijken

politiek mandataris

financiële gegevens
  • rekeningnummer voor de maandelijkse factuur
  • rekeningnummer voor de premies en subsidies
pensioengegevens
  • pensioenregime voor vastbenoemden
  • aansluiting bij de tweede pensioenpijler voor de contractanten van de lokale besturen, georganiseerd door BI-Ethias / RSZ
vestigingseenheden /
Raadpleging mandaten (hiervoor moet u aangemeld zijn met uw eID en toegang hebben tot de onlinedienst Mahis) /
contactpersonen bij de RSZ /
Aanvraag stopzetting van de activiteiten als werkgever /

Voor bijkomende informatie kunt u steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder.

Welke formulieren heb ik nodig?

U wilt een provinciaal of lokaal bestuur inschrijven als werkgever

Vul het R1-formulier in R1 - Aansluitingsformulier werkgevers DIBISS - .pdf (Nieuw venster).

De volgende gegevens moet u invullen:

 • de kenmerkende gegevens die opgenomen moeten worden in het werkgeversrepertorium (luik 1);
 • de gegevens van uw Verantwoordelijke Toegangen en van uw politiek mandataris (luik 3);
 • het bedrag van het maandelijkse voorschot en de wijze van betaling (luik 4);
 • of u toelating geeft tot de automatische afhouding van uw rekening (luik 5);
 • de aansluiting bij de tweede pensioenpijler voor de contractanten van de lokale besturen georganiseerd door BI-Ethias / RSZ (luik 6).

Uitschrijven uit het werkgeversrepertorium

Een provinciaal of plaatselijk bestuur dat een volledig kwartaal lang geen personeel in dienst heeft, moet de RSZ daarvan op de hoogte brengen. Dat moet uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op dat kwartaal gebeuren. Het bestuur moet voor dat kwartaal geen DmfAPPL meer indienen.

Meldt u de uitdiensttreding van uw laatste werknemer via Dimona, en overweegt u niet om in de nabije toekomst opnieuw personeel tewerk te stellen? Dan moet u dit ook melden aan de RSZ. U wordt op dat moment uit het werkgeversrepertorium geschrapt.

Werft u na een periode zonder personeel opnieuw één of meerdere werknemers aan, dan moet u zich opnieuw als werkgever inschrijven. U wordt opnieuw opgenomen in het werkgeversrepertorium.