Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Limosa - Meldingsplicht

Info

22/08/2020: Bouw-, schoonmaak-, land- en tuinbouw- en vleesverwerkingssectoren: bijhouden van gegevens over buitenlandse arbeidskrachten

Als werkgever in deze sectoren moet u vanaf nu een aantal gegevens verzamelen en bijhouden over werknemers of zelfstandigen die in het buitenland verblijven of wonen en tijdelijk voor u komen werken in België.

Vergeet niet om na te gaan of uw medewerkers die in België komen werken het Passenger Locator Form Nieuw venster hebben ingevuld. Dat moet gebeurd zijn voordat ze aan hun werkzaamheden beginnen.

In ons nieuwsbericht over de bewaring van gegevens van uw buitenlandse medewerkers leest u meer over de betrokken sectoren en de gegevens die u moet bijhouden.

De Limosa-meldingsplicht is voor u van belang wanneer u een tijdelijke opdracht laat uitvoeren door een buitenlandse werkgever of zelfstandige. In dat geval moet die werkgever of zelfstandige u altijd een meldingsbewijs Limosa-1 (L1) voorleggen. Alle personen die de opdracht komen uitvoeren, moeten u zo'n bewijs kunnen tonen.

Wanneer iemand geen geldige Limosa-1 kan voorleggen, bent u wettelijk verplicht dit te melden aan de overheid. Dat kunt u doen door te klikken op de knop ‘Limosa – Meldingsplicht’.

Een Limosa-1 controleren

Als u de QR-code op het L1-formulier scant, kunt u controleren of het formulier correct en geldig is. U wordt naar de mobiele onlinedienst Check Limosa geleid. Die verifieert onmiddellijk het bestaan van de melding en toont de gegevens die in de QR-code vervat zitten. Die gegevens vergelijkt u dan met de informatie op het L1-formulier.

Als de gegevens niet overeenkomen, krijgt u instructies over de verdere stappen die u moet zetten.

Deze controle is niet verplicht, maar geeft u als opdrachtgever wel meer rechtszekerheid.

Demo

Benieuwd naar een demo van deze onlinedienst? Bekijk dan zeker ons YouTube-filmpje Youtube - Nieuw venster.

Verbeteringen