Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Algemene info

Wat is een delegatie?

Wanneer een vroegere mandataris over informatie over een werkgever beschikt maar zijn mandaat al afgesloten is, kan de huidige mandataris de uitvoering van bepaalde acties delegeren aan de vroegere mandataris voor een periode in het verleden. Dit betreft de kwartalen waarvoor de vroegere mandataris aangiftes had moeten doen of formaliteiten had moeten vervullen.

De delegatie is het resultaat van een akkoord tussen de betrokken mandatarissen. Mahis is het technische instrument dat toelaat deze delegatie te registreren.

In Mahis heeft een delegatie de volgende parameters:

  • Een huidige mandataris: de huidige mandataris van de werkgever voor een toepassing of een groep van toepassingen.
  • Een vroegere mandataris: een vroegere mandataris van de werkgever waarop de delegatie betrekking heeft.
  • Het voorwerp van een delegatie: de elektronische toepassing(en) aangeboden door de Sociale Zekerheid waarop de delegatie betrekking heeft.
  • Een geldigheidsperiode: definieert op welke kwartalen de delegatie betrekking heeft.

De huidige mandataris en zijn voorganger zullen beiden toegang hebben tot een toepassing tijdens de periode die gedekt wordt door de delegatie.