Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
DmfAPPL via web: Indienen

Resultaat na het indienen

voor: provinciale en plaatselijke besturen

Open 01/01/2022: Geleidelijke uitdoving van de DmfAPPL

Vanaf 1 januari 2022 worden de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten ge´ntegreerd in de RSZ-processen.

Let wel:

De loon- en prestatiegegevens van de periodes tot en met het 4de kwartaal 2021 moeten aangegeven worden in DmfAPPL. Het gaat niet alleen over de originele aangifte van het 4de kwartaal 2021, maar ook over mogelijke wijzigende aangiften over de periode tot en met het 4de kwartaal 2021.

Voor periodes vanaf het 1ste kwartaal van 2022 moet u de aangifte voor loon- en prestatiegegevens doen in DmfA.

  • Zodra u met een aangifte begint, ontvangt u automatisch een ticketnummer. Dit verschijnt in een apart scherm dat u kunt afdrukken.
  • U hebt dit ticketnummer nodig als u uw aangifte niet in één keer afwerkt en u te werk gaat via de fase van tijdelijke aangifte. U kunt er de reeds ingevoerde gegevens opnieuw mee oproepen.
  • Ook bij uw verschillende contacten met de RSZ kunt u dit nummer gebruiken als identificatie van uw aangifte.
  • Zodra uw aangifte afgewerkt en ingediend is, ontvangt u een PDF-bestand in uw e-Box Enterprise waarin de gedetailleerde gegevens van uw aangifte staan. Dit document geldt als ontvangstbewijs van de DmfAPPL-aangifte.

    Opgelet: u kunt ook een tijdelijk bestand aanmaken voor het verzenden, maar dit geldt niet als bewijs.

  • Na afloop van uw aangifte ontvangt u een aanwijzing over de terugbetaling en/of de betaling van het bedrag. Dit bedrag wordt u in eerste instantie meegedeeld door de notificatie van berekening. Deze mededeling in PDF-formaat die u in uw e-Box Enterprise ontvangt, informeert u over het boekhoudkundige resultaat van de verwerkingen die zijn uitgevoerd op een DmfAPPL-aangifte.
    Als u over een elektronisch verzendingsnummer beschikt of een beroep doet op een dienstverrichter PPL die over eenzelfde soort kanaal beschikt, wordt de notificatie van berekening verzonden via gestructureerde mededelingen in XML-formaat.
  • Het definitieve bedrag van de berekening van de bijdragen en/of van de verminderingspercentages van uw aangifte wordt vermeld in de maandelijkse factuur. Deze maandelijkse afrekening, die eenmaal per maand wordt verstuurd, vormt het overzicht van de verschuldigde bedragen, hetzij door de werkgever, hetzij door de RSZ. Op deze maandelijkse afrekening staat het voorschot van de maand volgend op de verzending, evenals alle bedragen die in de loop van een bepaalde periode werden geboekt voor rekening van een administratie. Deze afrekening kan dus zowel een bijdragesaldo bevatten, opgesteld na een originele verklaring, als een regularisatie die is opgesteld na een wijzigende aangifte. Deze mededeling wordt uitsluitend naar de e-Box Enterprise van de werkgever verzonden.