Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
DmfAPPL via web: Indienen

Overzicht van het proces

voor: provinciale en plaatselijke besturen

Open 01/01/2022: Geleidelijke uitdoving van de DmfAPPL

Vanaf 1 januari 2022 worden de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten ge´ntegreerd in de RSZ-processen.

Let wel:

De loon- en prestatiegegevens van de periodes tot en met het 4de kwartaal 2021 moeten aangegeven worden in DmfAPPL. Het gaat niet alleen over de originele aangifte van het 4de kwartaal 2021, maar ook over mogelijke wijzigende aangiften over de periode tot en met het 4de kwartaal 2021.

Voor periodes vanaf het 1ste kwartaal van 2022 moet u de aangifte voor loon- en prestatiegegevens doen in DmfA.

Levenscyclus van een originele aangifte ingediend via de portaalsite

Pdf-versie .pdf - Nieuw venster

Beveiligde toegang tot het portaal

Aansluiting op de beveiligde zone

Om uw DmfAPPL-aangifte via de portaalsite in te dienen, gaat u naar het beveiligde gedeelte van de portaalsite. U klikt dan op Zich aanmelden of "Indienen" in het DmfAPPL-gedeelte van het portaal.

U hebt geen beveiligde toegang?

Registreer u dan op de portaalsite via Registreren en volg de procedure.

Selectie van het kwartaal en opstarten van de toepassing

Selectie van het kwartaal

Alvorens de gevraagde informatie in de toepassing in te vullen, moet u eerst het kwartaal kiezen waarvoor u de originele aangifte wenst in te dienen.

Ontvangst van een ticketnummer in een afdrukbaar venster

Druk het ticketnummer af

Eenmaal u het kwartaal hebt gekozen waarvoor u uw aangifte wenst in te dienen, krijgt u een ticketnummer in een apart venster. Wij raden u aan dit af te drukken.

Dit ticketnummer is heel belangrijk!

Als u uw aangifte niet in één keer indient, kunt u hiermee eerder opgeslagen gegevens oproepen en uw aangifte verder afwerken. Ook bij uw verschillende contacten met de RSZ kunt u dit nummer gebruiken als identificatie van uw aangifte.

Invoer van de gegevens en berekening van de bijdragen

Invoer van de gegevens

U voert zowel de loon- en arbeidstijdgegevens per werknemer als de bijdragen voor het geheel van de onderneming in. U krijgt dan een automatische berekening met een overzicht van het bedrag van de verschuldigde RSZ-bijdragen.

Mogelijkheid tot afdruk van de voorlopige aangifte

Afdruk van de voorlopige aangifte

Eenmaal u alle gegevens hebt ingevoerd, kunt u de voorlopige aangifte afdrukken.
Deze aangifte wordt "voorlopig" genoemd omdat ze nog niet geverifieerd en aanvaard is door de RSZ.

U krijgt een pdf in uw e-Box Enterprise

Maximaal 24 uur na verzending van de aangifte (via de portaalsite) wordt een pdf naar uw e-Box Enterprise verzonden. Dit document bevat alle elementen van de aangifte die u hebt opgestuurd.
Belangrijke opmerking: Dit document dient als verzendingsbewijs.

Verzending van de PID's

Notificatie van de PID's en versienummers van de originele aangifte.

De dienstverleners PPL en de werkgevers die hiertoe een aanvraag indienen, ontvangen de PID's en de versienummers van de originele aangifte via Batch.

  • De PID's zijn de Permanente Identificatiegegevens.
  • De versienummers zijn de nummers die zijn toegekend aan de verschillende elementen van uw aangifte.

Hoe doet u het verzoek?

Om deze PID-bestanden te ontvangen stuurt u het aanvraagformulier .pdf - Nieuw venster naar de RSZ.

Verzending van de notificatie van berekening

Notificatie van berekening

Na afloop van uw aangifte ontvangt u een aanwijzing over de terugbetaling en/of de betaling van het bedrag. Dit bedrag wordt u in eerste instantie meegedeeld door de notificatie van berekening. Deze mededeling in PDF-formaat die u in uw e-Box Enterprise ontvangt, informeert u over het boekhoudkundige resultaat van de verwerkingen die zijn uitgevoerd op een DmfAPPL-aangifte.
Als u over een elektronisch verzendingsnummer beschikt of een beroep doet op een dienstverrichter PPL die over eenzelfde soort kanaal beschikt, wordt de notificatie van berekening verzonden via gestructureerde mededelingen in XML-formaat.

Verzending van de maandelijkse factuur

Maandelijkse factuur

Deze maandelijkse afrekening, die eenmaal per maand wordt verstuurd, vormt het overzicht van de verschuldigde bedragen, hetzij door de werkgever, hetzij door de RSZ. Op deze maandelijkse afrekening staat het voorschot van de maand volgend op de verzending, evenals alle bedragen die in de loop van een bepaalde periode werden geboekt voor rekening van een administratie. Deze afrekening kan dus zowel een bijdragesaldo bevatten, opgesteld na een originele verklaring, als een regularisatie die is opgesteld na een wijzigende aangifte. Deze mededeling wordt uitsluitend naar de e-Box Enterprise van de werkgever verzonden.