Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Algemene informatie

Formulieren

voor: werkgevers PPL
 • Formulier R1 R1 - Aansluitingsformulier werkgevers PPL - .pdf - Nieuw venster

  Is het document waarmee nieuwe besturen een aanvraag indienen om als werkgever in het DIBISS-repertorium te worden ingeschreven. Dit formulier bestaat uit zes luiken waarmee de volgende informatie wordt verstrekt:

  1. welke kenmerkende gegevens dienen opgenomen te worden in het werkgeversrepertorium van de DIBISS (luik 1),
  2. of u met een Dienstverlener PPL of een Softwareontwikkelaar werkt (luik 2),
  3. wie uw Verantwoordelijke Toegangen is (luik 3),
  4. het maandelijks voorschot en de wijze van betaling (luik 4),
  5. of er toelating gegeven wordt tot de automatische afhouding (luik 5).
  6. een aansluiting bij de 2e pensioenpijler contractanten lokale besturen – georganiseerd door DIB Ethias-ONSSAPL (luik 6).
 • Formulier R2 R2 - Beheer gegevens werkgeversrepertorium DIBISS - .pdf - Nieuw venster

  Is bestemd voor de lokale besturen die reeds ingeschreven zijn in het werkgeversrepertorium en die bepaalde gegevens willen veranderen. Deze wijzigingen kunnen betrekking hebben op:

  1. aanpassingen aan uw identificatiegegevens in het DIBISS-Werkgeversrepertorium (luik 1).
  2. de Dienstverlener PPL of de Softwareleverancier (luik 2),
  3. de Verantwoordelijke Toegangen (luik 3),
  4. een verandering aan de wijze van betaling (luik 4),
  5. de toelating tot de automatische afhouding (luik 5).
  6. verandering van pensioenregime (luik 6).
  7. een aansluiting bij de 2e pensioenpijler contractanten lokale besturen – georganiseerd door DIB Ethias-DIBISS (luik 7).
 • Formulier R4 R4 - Aanvraagformulier om de uitgebreide methode toe te passen voor het verzenden van originele aangiften via file transfer - .pdf bestand (Nieuw venster)

  Het is een formulier waarmee gekozen wordt voor de uitgebreide methode om de PID's bestanden automatisch te ontvangen

 • Formulier R6 R6 - Aanvraagformulier tot het verrichten van DIMONA met gestructureerde berichten - .pdf bestand (Nieuw venster)

  Met dit formulier vraagt een werkgever aan de DIBISS de toelating om de Dimona-aangifte te verrichten via gestructureerde berichten. Deze methode impliceert dat de volledige procedure van een Dimona-aangifte elektronisch verloopt. Met andere woorden het "Dimonabericht" wordt ook via het gekozen kanaal verzonden. De mogelijkheid van een papieren "Dimonabericht" is uitgesloten.

 • Formulier R7 R6 - Aanvraagformulier tot het verrichten van DIMONA met gestructureerde berichten - .pdf bestand (Nieuw venster)

  Aan de hand van dit formulier vraagt een werkgever om vestigingseenheidsnummers aan te maken, te wijzigen of te schrappen.