Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Algemene info

Over het Vakantiebestand

voor: werkgevers (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

Wie?

De applicatie "Consultatie Vakantiebestand" is bestemd voor werkgevers en hun lasthebbers (de erkende sociale secretariaten, de vakbonden, de Belgische filialen van buitenlandse werkgevers en de vertegenwoordigers van buitenlandse werkgevers zonder Belgisch filiaal), als ook voor de dienstverrichters (softwarebureaus, niet-erkende sociale secretariaten, boekhouders /boekhoudkantoren,...).

De raadpleging is beperkt tot de sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot de gegevens van de 'eigen' arbeiders.

Hoe?

De consultatie van vakantiegegevens kan sinds 03/07/2003 gebeuren via dit elektronische kanaal : via de portaal van de Sociale Zekerheid in de beveiligde toegang rubriek.

Bepaalde personen krijgen toegang tot de gegevens die op hen aanbelangen. Hiervoor moeten er, voor men toegang krijgt tot de elektronische diensten, verschillende stappen doorlopen worden. Zo dient er een lokale beheerder aangesteld te worden die een unieke gebruikersnaam en wachtwoord krijgt, waarmee hij toegang krijgt tot het beveiligde gedeelte van de site. Voor meer info hierover, zie de portaal van de Sociale Zekerheid zelf of in geval van extra vragen, contacteer het Contact Center via het nummer 02 511 51 51.