Algemeen

Via de service “Sociaal statuut” kan u uw contract(en) en premiedossiers in het kader van het sociaal statuut beheren.

Deze service is toegankelijk voor apothekers, artsen, kinesitherapeuten, logopedisten, tandartsen en verpleegkundigen en hun eventuele mandaatnemers.

Bent u volledig, gedeeltelijk (voor artsen en tandartsen) of niet-geconventioneerd? U heeft in elk van de gevallen toegang tot deze service. Uw conventiestatus zal wel bepalen of u als zorgverlener al dan niet recht hebt op het sociaal statuut.

Algemene informatie over alle toekenningsvoorwaarden voor het sociaal statuut vindt u terug op onze RIZIV-webpagina’s van de apothekers, artsen, kinesitherapeuten, logopedisten, tandartsen en verpleegkundigen.