Algemeen

Via de service “Sociaal statuut” kan u uw contract(en) en premiedossiers in het kader van het sociaal statuut beheren.

Deze service is toegankelijk voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen en hun eventuele mandaatnemers.

Vanaf 2021 breiden wij de toegang uit naar artsen en tandartsen.

Bent u volledig, gedeeltelijk (voor artsen en tandartsen) of niet-geconventioneerd? U heeft in elk van de gevallen toegang tot deze service. Uw conventiestatus zal wel bepalen of u als zorgverlener al dan niet recht hebt op het sociaal statuut.

Algemene informatie over alle toekenningsvoorwaarden voor het sociaal statuut vindt u terug op onze RIZIV-webpagina’s van de apothekers, artsen, kinesitherapeuten, logopedisten, tandartsen en verpleegkundigen.