Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Let op

De onlinedienst die u wilt gebruiken, is niet langer beschikbaar op het adres dat u opgevraagd heeft.

Het adres van de onlinedienst is sinds kort veranderd.

Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter)


Gelieve uw shortcuts en favorieten aan te passen als u in de toekomst de onlinedienst rechtstreeks wilt kunnen opstarten.

Deze tussenpagina zal op termijn verdwijnen.

Attention

Le service en ligne auquel vous voulez accéder n'est plus disponible à l'adresse que vous avez utilisée.

Cette adresse a été modifiée récemment.

Obligation de retenue (Articles 30bis et 30ter)


Veuillez modifier vos raccourcis et vos favoris afin d’accéder directement au service en ligne souhaité dans le futur.

Cette page intermédiaire ne sera utilisée que temporairement.

Hinweis

Der Onlinedienst, den Sie benutzen wollen, ist nicht länger auf der Adresse, die Sie angefordert haben, verfügbar.

Die Adresse des Onlinedienstes hat sich vor Kurzem geändert.

Einbehaltungspflicht (Artikel 30bis und 30ter)


Wir bitten Sie somit Ihre Verknüpfungen und Favoriten anzupassen, wenn Sie in Zukunft die Onlinedienste direkt starten wollen.

Diese Zwischenseite wird nur zeitweilig aufgerufen werden.