Notificatie


AANDACHT!

De versie 2024/1 van het glossarium van dit betreffende elektronische formulier zal van toepassing zijn vanaf 01/04/2024.

De notificatie is een elektronisch formulier (gestructureerd bericht) waarmee men de resultaten kan melden van de verwerkingen die uitgevoerd zijn op een formulier. Het is bijvoorbeeld in dit document dat we het resultaat zullen terugvinden van de verwerkingen die verricht werden op een aangifte (DmfA, ASR,...). Men vermeldt hierin onder andere of het betreffende formulier aanvaard of geweigerd werd, alsook de redenen voor de weigering. Dit document geeft tevens informatie die het mogelijk maakt de link te leggen met het formulier waarnaar verwezen wordt (Blok Referentie op voorwaarde dat het aanwezig en correct is in het betreffende formulier).


WAT IS HET GLOSSARIUM Notificatie ?

De sociale zekerheid verstuurt een notificatie nadat een door middel van een bestand doorgestuurde aangifte gecontroleerd werd. De notificatie maakt het mogelijk aan de verzender te melden dat zijn aangifte « Ontvankelijk mits eventuele latere wijzigingen » of geweigerd is. Wanneer de aangifte geweigerd is, kan de aangever door de ontvangst van de notificatie nagaan welke de fouten zijn en kan hij bijgevolg de aangifte verbeteren. Vervolgens stuurt hij de verbeterde aangifte (met de status die hoort bij de originele aangifte) naar de sociale zekerheid.

WIE ZIJN DE BESTEMMELINGEN VAN DEZE PAGINA?

Een notificatie wordt doorgestuurd als antwoord op een aangifte die, onder andere, doorgestuurd wordt in een bestand en bijgevolg alleen betrekking heeft op de werkgevers die veel personeel tewerkstellen of de tussenpersonen die grote hoeveelheden aangiften wensen door te sturen en dit dus via bestand.

De werkgevers die een klein aantal personen tewerkstellen, zullen bij voorkeur een beroep doen op de toekomstige Web-toepassing. Uiteraard zal in het Web-scenario geen enkele notificatie uitgegeven worden.

INFO-DIENST

Om bijkomende inlichtingen te verkrijgen, kunt u contact opnemen met de info-dienst op het nummer:
02 511 51 51
Contactadres voor de post :

Smals
Contactcenter Eranova
Fonsnylaan, 20
1060 Brussel

HULP BIJ DE CONSULTATIE VAN HET GLOSSARIUM

De hulp die u hier leest, legt uit op welke wijze u het glossarium on line kan lezen.

Tussentijdse informatie verrijkt soms bepaalde versies van het glossarium. Deze addenda en eventuele errata kan u consulteren via het overzicht "Download ->PDF bestanden."

U kunt een afdrukbare versie opladen maar alleen in PDF-formaat. Klik daartoe op "Download -> PDF bestanden".

 • HET EERSTE DEEL VAN HET MENU ("Laatste versie") biedt toegang:

  1. tot de diverse delen van de laatste versie van het glossarium
   • De inleiding : bevat een schema waarin de structuur van dit formulier wordt voorgesteld ;
   • Het glossarium : geeft toegang tot de fiches van de zones via een lijst van functionele blokken. In dit overzicht bevat deze lijst alleen de functionele blokken die zones omvatten (voorgesteld in toenemende volgorde). De volledige lijst van de functionele blokken van het glossarium (met inbegrip van het wortel-element van het glossarium) is toegankelijk vanuit de optie "Functionele blokken".
   • De optie "Functionele blokken" : geeft toegang tot de fiches van alle functionele blokken en die, in voorkomend geval, de volgorde van de zones in het geselecteerde blok weergeven.
   • De bijlagen.
  2. tot de nieuwigheden in de laatste versie: gewijzigde delen en aard van de wijzigingen. Enkel de zones die een verandering veroorzaken in de samenstelling van een functioneel blok worden specifiek aangeduid (toevoeging of verwijdering van een zone).
  3. tot de optie "opzoeken": "full text"-opzoeking in de laatste versie van het glossarium (klikken op de icoon "Vergrootglas" om uw opzoeking in te typen).
 • HET TWEEDE DEEL VAN HET MENU biedt toegang tot de volgende opties:
 • <

  1. optie "algemeen overzicht": toegang tot alle versies van het glossarium.
  2. optie "data versie": toegang tot de verschillende data (publicatiedatum, in productiestelling) in verband met elke versie.


 • HET DERDE DEEL VAN HET MENU ("Historiek") biedt toegang tot de historiek van de uitgevoerde wijzigingen voor alle versies:


  1. optie "per deel": toegang tot de wijzigingen per deel van het glossarium (inleiding, fiches glossarium, functionele blokken en bijlagen), per gewijzigde versie en veld.
  2. optie "per wijziging": toegang tot de wijzigingen per versie en per gewijzigd veld.

   Soms verschijnt eenzelfde nummer van een bijlage meerdere keren door een lichte verandering van de titel van de bijlage. Dit is te wijten aan de evolutie van de administratieve interpretaties bij de overgang naar een nieuwe versie. Bij het aanklikken van een specifieke bijlage worden de overeenkomstige versies ervan getoond. Dit betekent dat met één versie van een glossarium slechts één nummer en titel van een bijlage overeenkomt.


 • MET HET VIERDE DEEL VAN HET MENU ("Download") kunt u PDF en XML bestanden downloaden.


 • HET VIJFDE DEEL VAN HET MENU ("Gestructureerde bijlagen") laat u toe alle gestructureerde bijlagen van alle glossaria te consulteren en te downloaden in de volgende formaten : ascii, excel, word, PDF, XML.


 • HET ZESDE DEEL VAN HET MENU ("Gemeenschappelijke gegevens") laat u toe zones te consulteren die in 2 of meer glossaria DMFA - ASR gebruikt worden.