DE AANVRAAG TOT CONSULTATIE VAN EEN MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA Consultation Answer) - GLOSSARIUM


Dit gestructureerd bericht laat toe de laatste situatie te vragen van een volledige of gedeeltelijke multifunctionele aangifte, met inbegrip van alle vaktechnische identificatiecodes die nodig zijn om een wijzigende aangifte te doen.

Er is een hulp beschikbaar op het einde van deze pagina.


WAT IS HET DmfA Consultation Request-GLOSSARIUM?

De werkgevers die veel personeel tewerkstellen en de tussenpersonen (sociale secretariaten, softwareontwikkelaars, werkgeversorganisaties) die een groot aantal aangiften dienen uit te voeren, zullen de mogelijkheid hebben om de laatste situatie van deze aangiften te vragen en te bekomen via gestructureerde berichten. Het glossarium is eerder bestemd voor de technici (informatici en anderen) die zullen instaan voor de ontwikkeling.

WIE ZIJN DE BESTEMMELINGEN VAN DEZE PAGINA?

De aanvragen tot consultatie en de antwoorden via gestructureerde berichten zullen vooral geschikt zijn voor de werkgevers die veel personeel tewerkstellen of voor de tussenpersonen die wijzigende aangiften via gestructureerde berichten willen doen.

INFO-DIENST

Om bijkomende inlichtingen te verkrijgen, kunt u contact opnemen met de info-dienst op het nummer:
02 511 51 51
Contactadres voor de post :

Smals
Contactcenter Eranova
Fonsnylaan, 20
1060 Brussel

HULP BIJ DE CONSULTATIE VAN HET GLOSSARIUM

De hulp die u hier leest, legt uit op welke wijze u het glossarium on line kan lezen.

Tussentijdse informatie verrijkt soms bepaalde versies van het glossarium. Deze addenda en eventuele errata kan u consulteren via het overzicht "Download ->PDF bestanden."

Tussentijdse informatie verrijkt soms bepaalde versies van het glossarium. Deze addenda en eventuele errata kan u consulteren via het overzicht "Download ->PDF bestanden."

U kunt een afdrukbare versie opladen maar alleen in PDF-formaat. Klik daartoe op "Download -> PDF bestanden".