DE RSZ-KWARTAALAANGIFTE (DmfA) - GLOSSARIUM


AANDACHT!

De wijzigingen van de versie 2021/2 betreffen voornamelijk de volgende punten:

 • Integratie van de aangiften van de lokale besturen in DmfA
  Verschillende bijlagen en fiches zijn aangepast voor de integratie van de aangiften van de lokale besturen in DmfA, gepland vanaf 1/2022.
 • Fonds Maribel
  Aanpassingen om de berekening van de tussenkomst van het Fonds Maribel voor de betreffende werkgevers toe te laten, met terugkerende kracht vanaf 1/2021.
 • Beroepsjournalisten
  De RSZ is belast met de inning van een bijdrage verschuldigd voor beroepsjournalisten vanaf het tweede kwartaal 2021. Een nieuw statuut van de werknemer PJ werd gecreëerd om de beroepsjournalisten te kunnen identificeren.
 • Bijdrageverminderingen: Nieuwe verminderingen – ondersteunmaatregelen Covid voor de reissector, de evenementensector en de hotelsector, einde geldigheid van verschillende verminderingen
  De bijlage 4 werd in die zin aangepast.

Het overige betreft aanpassingen van de tekst om de instructies nog te verduidelijken of om lacunes in de vorige versies te verbeteren.

Voor meer inlichtingen kan u het item "Nieuwigheden" raadplegen in het glossarium.

Er is een hulp beschikbaar op het einde van deze pagina.


WAT IS HET DmfA-GLOSSARIUM?

De werkgevers die veel personeel tewerkstellen en de tussenpersonen (sociale secretariaten, softwarebureaus, werkgeversorganisaties) die een groot aantal aangiften dienen uit te voeren, zullen de mogelijkheid hebben om deze aangiften naar de RSZ te sturen via gestructureerde berichten. Het glossarium is eerder bestemd voor de technici (informatici en anderen) die zullen instaan voor de ontwikkeling.

 

WIE ZIJN DE BESTEMMELINGEN VAN DEZE PAGINA?

De aangifte via gestructureerde berichten zal vooral geschikt zijn voor werkgevers die een groot aantal mensen tewerkstellen of tussenpersonen die grote hoeveelheden aangiften willen indienen bij de RSZ. De werkgevers die een klein aantal mensen tewerkstellen zullen bij voorkeur een beroep doen op de aangifte via de website en de toepassing "DmfA".

 

INFO-DIENST

Om bijkomende inlichtingen te verkrijgen, kunt u contact opnemen met de info-dienst op het nummer:
02 511 51 51
Contactadres voor de post :

  Smals

  Contactcenter Eranova

  Fonsnylaan, 20

  1060 Brussel

HULP BIJ DE CONSULTATIE VAN HET DmfA-GLOSSARIUM

De hulp die u hier leest, legt uit op welke wijze u het glossarium on line kan lezen.

Tussentijdse informatie verrijkt soms bepaalde versies van het glossarium. Deze addenda en eventuele errata kan u consulteren via het overzicht "Download ->PDF bestanden."

 

U kunt een afdrukbare versie opladen maar alleen in PDF-formaat. Klik daartoe op "Download -> PDF bestanden".

HET EERSTE DEEL VAN HET MENU ("Laatste versie") biedt toegang:

  tot de diverse delen van de laatste versie van het glossarium

  De inleiding : bevat een schema waarin de structuur van dit formulier wordt voorgesteld ;

  Het glossarium : geeft toegang tot de fiches van de zones via een lijst van functionele blokken. In dit overzicht bevat deze lijst alleen de functionele blokken die zones omvatten (voorgesteld in toenemende volgorde). De volledige lijst van de functionele blokken van het glossarium (met inbegrip van het wortel-element van het glossarium) is toegankelijk vanuit de optie "Functionele blokken".

  De optie "Functionele blokken" : geeft toegang tot de fiches van alle functionele blokken en die, in voorkomend geval, de volgorde van de zones in het geselecteerde blok weergeven.

  De bijlagen.

  tot de nieuwigheden in de laatste versie: gewijzigde delen en aard van de wijzigingen. Enkel de zones die een verandering veroorzaken in de samenstelling van een functioneel blok worden specifiek aangeduid (toevoeging of verwijdering van een zone).

  tot de optie "opzoeken": "full text"-opzoeking in de laatste versie van het glossarium (klikken op de icoon "Vergrootglas" om uw opzoeking in te typen).


HET TWEEDE DEEL VAN HET MENU biedt toegang tot de volgende opties:

  optie "algemeen overzicht": toegang tot alle versies van het glossarium.

  optie "data versie": toegang tot de verschillende data (publicatiedatum, in productiestelling) in verband met elke versie.HET DERDE DEEL VAN HET MENU ("Historiek") biedt toegang tot de historiek van de uitgevoerde wijzigingen voor alle versies:  optie "per deel": toegang tot de wijzigingen per deel van het glossarium (inleiding, fiches glossarium, functionele blokken en bijlagen), per gewijzigde versie en veld.

  optie "per wijziging": toegang tot de wijzigingen per versie en per gewijzigd veld.

  Soms verschijnt eenzelfde nummer van een bijlage meerdere keren door een lichte verandering van de titel van de bijlage. Dit is te wijten aan de evolutie van de administratieve interpretaties bij de overgang naar een nieuwe versie. Bij het aanklikken van een specifieke bijlage worden de overeenkomstige versies ervan getoond. Dit betekent dat met één versie van een glossarium slechts één nummer en titel van een bijlage overeenkomt.MET HET VIERDE DEEL VAN HET MENU ("Download") kunt u PDF en XML bestanden downloaden.HET VIJFDE DEEL VAN HET MENU ("Gestructureerde bijlagen") laat u toe alle gestructureerde bijlagen van alle glossaria te consulteren en te downloaden in de volgende formaten : ascii, excel, word, PDF, XML.HET ZESDE DEEL VAN HET MENU ("Gemeenschappelijke gegevens") laat u toe zones te consulteren die in 2 of meer glossaria DMFA - ASR gebruikt worden.