GESTRUCTUREERDE GEMEENSCHAPPELIJKE BIJLAGEN

WAT?

De applicatie "Bijlagen" stelt een reeks lijsten beschikbaar. Van deze lijsten worden met regelmaat, conform o.a. aanpassingen aan de wet, nieuwe versies gemaakt. Al de versies sinds 2001 zullen hier bijgehouden worden. Op die manier wordt u een historiek aangeboden van de lijsten alsook een overzicht van de meest recente versie per lijst.
Deze lijsten worden gebruikt in de verschillende glossaria. Het gaat echter enkel over gestructureerde lijsten die in de glossaria als bijlagen terug te vinden zijn. De bijlagen die ongestructureerde teksten bevatten, worden enkel in ieder glossarium afzonderlijk bijgehouden. Verschillende glossaria kunnen verschillende versies van deze lijsten gebruiken. De correcte versie van de lijsten die gebruikt worden binnen één glossarium is zoals steeds terug te vinden in het glossarium zelf. Op deze plaats wordt echter extra informatie aangeboden door de historiek van de verschillende versies op een gestructureerde wijze mee te geven alsook de lijsten via meerdere bestandstypen aan te bieden.
De bijlagen krijgen elk een versienummer toegekend. Dit nummer bestaat uit de aanduiding van het jaar waarin de versie tot stand is gekomen gevolgd door een volgnummer dat aangeeft de hoeveelste versie in dat jaar aangemaakt is. Deze nummering staat volledig los van het versiebeheer van de glossaria zelf.

Er is een hulp beschikbaar op het einde van deze pagina.

De bijlagen kunnen op een rechtstreekse manier in de overeenkomstige links onder 'laatste versie' rechtstreeks geconsulteerd worden. Daarnaast kunnen dezelfde lijsten geraadpleegd worden via volgende bestanden die aangeboden worden:

 • "Word file (.doc)"
 • "Excel file (.xls)"
 • "Ascii file (.txt)"
 • "PDF file (.pdf)"
 • "XML file (.XML)"

  INFO-DIENST

  Om bijkomende inlichtingen te verkrijgen, kunt u contact opnemen met de info-dienst op het nummer:
  02/511.51.51
  Contactadres voor de post :
  Smals
  Contactcenter Eranova
  Fonsnylaan, 20
  1060 Brussel

  HULP BIJ DE CONSULTATIE VAN DE BIJLAGEN

  • HET EERSTE DEEL VAN HET MENU ("Laatste versie") biedt toegang:
   1. tot de diverse lijsten van deze bijlagen-site met enkel de meest recente versie


  • HET TWEEDE DEEL VAN HET MENU ("Per Status") biedt toegang tot de volgende opties:
   1. optie "Nieuw": toegang tot alle nieuwe documenten per lijst en per versie.
   2. optie "Verwijderd": toegang tot alle verwijderde documenten per lijst en per versie.
   3. optie "Gewijzigd": toegang tot alle gewijzigde documenten per lijst en per versie.


  • HET DERDE DEEL VAN HET MENU("Overzicht") biedt toegang tot volgende overzichten voor alle versies van alle lijsten :
   1. optie "Algemeen": toegang tot alle lijsten per versie met vermelding van de status (nieuw, gewijzigd of verwijderd in de opgegeven versie) van ieder afzonderlijk element.
   2. optie "Per status": toegang tot alle lijsten per versie en per status.
   3. optie "Download": toegang tot de 5 verschillende aangeboden bestanden voor alle lijsten, per versie: ascii, word, excel, PDF en XML. Een concrete download van deze bestanden is mogelijk via de optie "save target as" door met de rechtermuis-knop te klikken op een bestand.
   4. optie "Zoek": toegang tot een zoekfunctionaliteit die doorheen alle lijsten een bepaalde waard opzoekt.
   5. optie "Geldige documenten" : toegang tot alle geldige elementen op het moment van consultatie uit een te selecteren lijst. "Geldig" betekent dat de dag waarop u deze actie uitvoert, ligt tussen de begin geldigheid en einde geldigheid. Voor de begin en einde geldigheid zijn waar bekend concrete datums ingevuld. Wanneer bij begin geldigheid voor een concreet element 1/1/1900 vermeld staat, betekent dit dat er geen concrete begindatum bepaald is. Wanneer bij einde geldigheid voor een concreet element 1/1/9999 vermeld staat, betekent dit dat er op dit moment geen concrete einddatum a priori bepaald is (Deze denkbeeldige situatie zal zich meestal voordoen).


 •