ONTVANGSTBEWIJS


AANDACHT!

De versie 2024/2 van het glossarium van dit betreffende elektronische formulier zal van toepassing zijn vanaf 01/07/2024.

Het ontvangstbewijs is een elektronisch formulier (gestructureerde boodschap) dat doorgestuurd wordt nadat een bestand ontvangen werd. Een ontvangstbewijs wordt doorgestuurd naar de verzender van een bestand om hem te melden of het al dan niet met succes ontvangen werd. Als het bestand met succes ontvangen werd, dan zal de sociale zekerheid vervolgens overgaan tot de eigenlijke verwerking van het bestand.

Er is een hulp beschikbaar op het einde van deze pagina.


WAT IS HET GLOSSARIUM Ontvangstbewijs ?

De sociale zekerheid of een werkgever verstuurt een ontvangstbewijs na het ontvangen van een bestand afkomstig respectievelijk van een werkgever of de sociale zekerheid. Het ontvangstbewijs maakt het mogelijk aan de verzender te melden dat zijn bestand goed ontvangen werd of niet ontvangen kon worden. In dit laatste geval worden de redenen voor de verwerping vermeld in het ontvangstbewijs en bovendien wordt het bestand niet verwerkt.

WIE ZIJN DE BESTEMMELINGEN VAN DEZE PAGINA?

Een elektronisch ontvangstbewijs wordt doorgestuurd als antwoord op een bestand en betreft bijgevolg alleen de werkgevers die veel personeel tewerkstellen of de tussenpersonen die grote hoeveelheden aangiften wensen door te sturen en dit dus via bestand.

De werkgevers die een klein aantal personen tewerkstellen, zullen bij voorkeur een beroep doen op de toekomstige Web-toepassing. Uiteraard zal in het web-scenario geen enkel ontvangstbewijs inzake het bestand uitgegeven worden.

INFO-DIENST

Om bijkomende inlichtingen te verkrijgen, kunt u contact opnemen met de info-dienst op het nummer:
02 511 51 51
Contactadres voor de post :

Smals
Contactcenter Eranova
Fonsnylaan, 20
1060 Brussel

HULP BIJ DE CONSULTATIE VAN HET GLOSSARIUM

De hulp die u hier leest, legt uit op welke wijze u het glossarium on line kan lezen.

Tussentijdse informatie verrijkt soms bepaalde versies van het glossarium. Deze addenda en eventuele errata kan u consulteren via het overzicht "Download ->PDF bestanden."

U kunt een afdrukbare versie opladen maar alleen in PDF-formaat. Klik daartoe op "Download -> PDF bestanden".

 • HET EERSTE DEEL VAN HET MENU ("Laatste versie") biedt toegang:


  1. tot de diverse delen van het glossarium
   • De inleiding : bevat een schema waarin de structuur van dit formulier wordt voorgesteld ;
   • Het glossarium : geeft toegang tot de fiches van de zones via een lijst van functionele blokken. In dit overzicht bevat deze lijst alleen de functionele blokken die zones omvatten (voorgesteld in toenemende volgorde). De volledige lijst van de functionele blokken van het glossarium (met inbegrip van het wortel-element van het glossarium) is toegankelijk vanuit de optie "Functionele blokken".
   • De optie "Functionele blokken" : geeft toegang tot de fiches van alle functionele blokken en die, in voorkomend geval, de volgorde van de zones in het geselecteerde blok weergeven.
   • De bijlagen.
  2. tot de nieuwigheden in de laatste versie: gewijzigde delen en aard van de wijzigingen. Enkel de zones die een verandering veroorzaken in de samenstelling van een functioneel blok worden specifiek aangeduid (toevoeging of verwijdering van een zone).
  3. tot de optie "opzoeken": "full text"-opzoeking in de laatste versie van het glossarium (klikken op de icoon "Vergrootglas" om uw opzoeking in te typen).

 • HET TWEEDE DEEL VAN HET MENU biedt toegang tot de volgende opties:


  1. optie "algemeen overzicht": toegang tot alle versies van het glossarium.
  2. optie "data versie": toegang tot de verschillende data (publicatiedatum, in productiestelling) in verband met elke versie.


 • HET DERDE DEEL VAN HET MENU ("Historiek") biedt toegang tot de historiek van de uitgevoerde wijzigingen voor alle versies:


  1. optie "per deel": toegang tot de wijzigingen per deel van het glossarium (inleiding, fiches glossarium, functionele blokken en bijlagen), per gewijzigde versie en veld.
  2. optie "per wijziging": toegang tot de wijzigingen per versie en per gewijzigd veld.

   Soms verschijnt eenzelfde nummer van een bijlage meerdere keren door een lichte verandering van de titel van de bijlage. Dit is te wijten aan de evolutie van de administratieve interpretaties bij de overgang naar een nieuwe versie. Bij het aanklikken van een specifieke bijlage worden de overeenkomstige versies ervan getoond. Dit betekent dat met één versie van een glossarium slechts één nummer en titel van een bijlage overeenkomt.


 • MET HET VIERDE DEEL VAN HET MENU ("Download") kunt u PDF en XML bestanden downloaden.


 • HET VIJFDE DEEL VAN HET MENU ("Gestructureerde bijlagen") laat u toe alle gestructureerde bijlagen van alle glossaria te consulteren en te downloaden in de volgende formaten : ascii, excel, word, PDF, XML.


 • HET ZESDE DEEL VAN HET MENU ("Gemeenschappelijke gegevens") laat u toe zones te consulteren die in 2 of meer glossaria DMFA - ASR gebruikt worden.