SOCIAAL RISICO - SECTOR ARBEIDSONGEVALLEN : aangifte van een werkhervatting


AANDACHT:

De versie 2024/2 van het glossarium van dit sociaal risico zal van toepassing zijn vanaf 01/07/2024.

De datum van aangifte bepaalt welke versie van het glossarium u moet gebruiken om een Aangifte Sociaal Risico, sector arbeidsongevallen, te verrichten. Vanaf aangiftedatum 1ste juli 2024 mag u deze nieuwe versie van het glossarium gebruiken om een aangifte van een arbeidsongeval te verrichten.

Het betreffende formulier omvat geen mini-kwartaalaangifte.

Er is een hulp beschikbaar op het einde van deze pagina.


WAT IS HET BOVENVERMELDE GLOSSARIUM VAN HET SOCIAAL RISICO ?

Werkgevers of tussenpersonen die een groot volume elektronische formulieren moeten doorsturen, hebben de mogelijkheid om ze naar de sociale zekerheid te sturen via gestructureerde berichten. Het glossarium bevat alle instructies om dit systeem op te zetten. Het glossarium is dus bestemd voor de technici (informatici en anderen) die belast zijn met de ontwikkeling.

VOOR WIE IS DEZE PAGINA BESTEMD ?

De instanties die de werkgevers bijstaan bij de vervulling van hun sociale verplichtingen (sociale secretariaten, softwareontwikkelaars), spelen de rol van tussenpersoon, net als sommige werkgeversorganisaties.

Deze "glossarium"-pagina richt zich tot deze instanties en tot de werkgevers die een belangrijk volume formulieren willen doorsturen.

OP WIE HEEFT DEZE PAGINA GEEN BETREKKING ?

Deze pagina richt zich niet tot de werkgevers die het elektronisch formulier onmiddellijk willen gebruiken en slechts enkele formulieren "Sociaal Risico" wensen door te sturen.
Zij zullen deze versie later kunnen gebruiken via de ASR-toepassing op de site van de sociale zekerheid.

HULP BIJ DE CONSULTATIE VAN HET GLOSSARIUM

De hulp die u hier leest, legt uit op welke wijze u het glossarium on line kan lezen.

Tussentijdse informatie verrijkt soms bepaalde versies van het glossarium. Deze addenda en eventuele errata kan u consulteren via het overzicht "Download ->PDF bestanden."

U kunt een afdrukbare versie opladen maar alleen in PDF-formaat. Klik daartoe op "Download -> PDF bestanden".

 • HET EERSTE DEEL VAN HET MENU ("Laatste versie") biedt toegang:


  1. tot de diverse delen van de laatste versie van het glossarium
   • De inleiding : bevat een schema waarin de structuur van dit formulier wordt voorgesteld ;
   • Het glossarium : geeft toegang tot de fiches van de zones via een lijst van functionele blokken. In dit overzicht bevat deze lijst alleen de functionele blokken die zones omvatten (voorgesteld in toenemende volgorde). De volledige lijst van de functionele blokken van het glossarium (met inbegrip van het wortel-element van het glossarium) is toegankelijk vanuit de optie "Functionele blokken".
   • De optie "Functionele blokken" : geeft toegang tot de fiches van alle functionele blokken en die, in voorkomend geval, de volgorde van de zones in het geselecteerde blok weergeven.
   • De bijlagen.
  2. tot de nieuwigheden in de laatste versie: gewijzigde delen en aard van de wijzigingen. Enkel de zones die een verandering veroorzaken in de samenstelling van een functioneel blok worden specifiek aangeduid (toevoeging of verwijdering van een zone).
  3. tot de optie "opzoeken": "full text"-opzoeking in de laatste versie van het glossarium (klikken op de icoon "Vergrootglas" om uw opzoeking in te typen).


 • HET TWEEDE DEEL VAN HET MENU biedt toegang tot de volgende opties:


  1. optie "algemeen overzicht": toegang tot alle versies van het glossarium.
  2. optie "data versie": toegang tot de verschillende data (publicatiedatum, in productiestelling) in verband met elke versie.


 • HET DERDE DEEL VAN HET MENU ("Historiek") biedt toegang tot de historiek van de uitgevoerde wijzigingen voor alle versies:


  1. optie "per deel": toegang tot de wijzigingen per deel van het glossarium (inleiding, fiches glossarium, functionele blokken en bijlagen), per gewijzigde versie en veld.
  2. optie "per wijziging": toegang tot de wijzigingen per versie en per gewijzigd veld.

   Soms verschijnt eenzelfde nummer van een bijlage meerdere keren door een lichte verandering van de titel van de bijlage. Dit is te wijten aan de evolutie van de administratieve interpretaties bij de overgang naar een nieuwe versie. Bij het aanklikken van een specifieke bijlage worden de overeenkomstige versies ervan getoond. Dit betekent dat met één versie van een glossarium slechts één nummer en titel van een bijlage overeenkomt.


 • MET HET VIERDE DEEL VAN HET MENU ("Download") kunt u PDF en XML bestanden downloaden.


 • HET VIJFDE DEEL VAN HET MENU ("Gestructureerde bijlagen") laat u toe alle gestructureerde bijlagen van alle glossaria te consulteren en te downloaden in de volgende formaten : ascii, excel, word, PDF, XML.


 • HET ZESDE DEEL VAN HET MENU ("Gemeenschappelijke gegevens") laat u toe zones te consulteren die in 2 of meer glossaria DMFA - ASR gebruikt worden.