DE NOTIFICATIE VAN BEREKENING VAN EEN DRIEMAANDELIJKSE DMFA PPL-AANGIFTE-GLOSSARIUM


OPGELET!

Geleidelijke uitdoving van de DmfAPPL:
Vanaf 1 januari 2022 worden de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten geïntegreerd in de RSZ-processen.

De loon- en prestatiegegevens van de periodes tot en met het 4de kwartaal 2021 moeten aangegeven worden in DmfAPPL. Het gaat niet alleen over de originele aangifte van het 4de kwartaal 2021, maar ook over mogelijke wijzigende aangiften over de periode tot en met het 4de kwartaal 2021.

Voor periodes vanaf het 1ste kwartaal van 2022 moet u de aangifte voor loon- en prestatiegegevens doen in DmfA.


Met dit gestructureerd bericht kunnen de boekhoudkundige resultaten van de verwerkingen, verricht op een multifunctionele DMFAPPL-aangifte(originele aangifte en wijzigende aangiften), worden overgemaakt. In dit document bevinden zich de gegevens betreffende de werkgever, namelijk het bedrag van de berekende socialezekerheidsbijdragen en/of -verminderingen, het bedrag van de eventuele pensioenbijdragen, het bedrag dat overeenstemt met de meerkost voor de politiezones. Gegevens betreffende de werknemerslijn(en) en (of) bijdragen niet gebonden aan een natuurlijk persoon zijn er eveneens in opgenomen.

De notificatie wordt verzonden na de verwerking van elke DMFAPPL-kwartaalaangifte en gaat de verzending van de maandelijkse factuur vooraf.

Alle bedragen worden uitgedrukt in eurocent.

Er is een hulp beschikbaar op het einde van deze pagina.


WAT IS HET GLOSSARIUM DMFAPPL BEREKENING NOTIFICATIE?

De sociale zekerheid verzendt een notificatie van berekening voor iedere driemaandelijkse DMFA PPL - aangifte die gecontroleerd en geverifieerd werd (originele aangifte en wijzigende aangifte).

WIE ZIJN DE BESTEMMELINGEN VAN DEZE PAGINA?

De notificatie van berekening wordt als gestructureerd bericht overgemaakt aan de werkgever of zijn full service-secretariaat of dienstverlener voor zover deze laatste door de Sociale zekerheid geïdentificeerd is als verzender van gestructureerde berichten.

Voor de werkgevers die de Web-toepassing gebruiken (werkgevers die een beperkt aantal werknemers tewerkstellen), zal de notificatie van berekening beschikbaar zijn in de e-box.

INFO-DIENST

Om bijkomende inlichtingen te verkrijgen, kunt u contact opnemen met de info-dienst op het nummer:
02 511 51 51
Contactadres voor de post :

Smals
Contactcenter Eranova
Fonsnylaan, 20
1060 Brussel

HULP BIJ DE CONSULTATIE VAN HET DMFAPPL CALCULATION NOTIFICATION GLOSSARIUM

De hulp die u hier leest, legt uit op welke wijze u het glossarium on line kan lezen.

Tussentijdse informatie verrijkt soms bepaalde versies van het glossarium. Deze addenda en eventuele errata kan u consulteren via het overzicht "Download ->PDF bestanden."

U kunt een afdrukbare versie opladen maar alleen in PDF-formaat. Klik daartoe op "Download -> PDF bestanden".

 • HET EERSTE DEEL VAN HET MENU ("Laatste versie") biedt toegang:

  1. tot de diverse delen van de laatste versie van het glossarium
   • De inleiding.
   • Het glossarium : geeft toegang tot de fiches van de zones via een lijst van functionele blokken. In dit overzicht bevat deze lijst alleen de functionele blokken die zones omvatten (voorgesteld in toenemende volgorde). De volledige lijst van de functionele blokken van het glossarium (met inbegrip van het wortel-element van het glossarium) is toegankelijk vanuit de optie "Functionele blokken".
   • De optie "Functionele blokken" : geeft toegang tot de fiches van alle functionele blokken en die, in voorkomend geval, de volgorde van de zones in het geselecteerde blok weergeven.
   • De bijlagen.
  2. tot de nieuwigheden in de laatste versie: gewijzigde delen en aard van de wijzigingen. Enkel de zones die een verandering veroorzaken in de samenstelling van een functioneel blok worden specifiek aangeduid (toevoeging of verwijdering van een zone).
  3. tot de optie "opzoeken": "full text"-opzoeking in de laatste versie van het glossarium (klikken op de icoon "Vergrootglas" om uw opzoeking in te typen).


 • HET TWEEDE DEEL VAN HET MENU biedt toegang tot de volgende opties:


  1. optie "algemeen overzicht": toegang tot alle versies van het glossarium.
  2. optie "data versie": toegang tot de verschillende data (publicatiedatum, in productiestelling) in verband met elke versie.


 • HET DERDE DEEL VAN HET MENU ("Historiek") biedt toegang tot de historiek van de uitgevoerde wijzigingen voor alle versies:


  1. optie "per deel": toegang tot de wijzigingen per deel van het glossarium (inleiding, fiches glossarium, functionele blokken en bijlagen), per gewijzigde versie en veld.
  2. optie "per wijziging": toegang tot de wijzigingen per versie en per gewijzigd veld.


  3. Soms verschijnt eenzelfde nummer van een bijlage meerdere keren door een lichte verandering van de titel van de bijlage. Dit is te wijten aan de evolutie van de administratieve interpretaties bij de overgang naar een nieuwe versie. Bij het aanklikken van een specifieke bijlage worden de overeenkomstige versies ervan getoond. Dit betekent dat met één versie van een glossarium slechts één nummer en titel van een bijlage overeenkomt.


 • MET HET VIERDE DEEL VAN HET MENU ("Download") kunt u PDF en XML bestanden downloaden.


 • HET VIJFDE DEEL VAN HET MENU ("Gestructureerde bijlagen") laat u toe alle gestructureerde bijlagen van alle glossaria te consulteren en te downloaden in de volgende formaten : ascii, excel, word, PDF, XML.


 • HET ZESDE DEEL VAN HET MENU ("Gemeenschappelijke gegevens") laat u toe zones te consulteren die in 2 of meer glossaria DMFA - ASR gebruikt worden.