{ "services": [ { "title": "Aangifte van werken", "text": "Aannemer? Doe aangifte van werken “30bis” en “30ter”.", "link": "/site_nl/employer/applics/ddt/index.htm", "tags": [ "aangifte 30bis", "werfmelding", "unieke werfmelding" ], "target_group": [ "Werkgevers", "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Werken met contractanten" ], "sector": [ "Vleessector", "Bewakingsdiensten", "Bouwsector" ], "weight": "", "ranking": "7" }, { "title": "ASR - Aangifte sociale risico's", "text": "Geef een sociaal risico aan, wijzig en volg uw aangiften.", "link": "/site_nl/employer/applics/drs/index.htm", "tags": [ "C131 A", "C131B", "C3,2", "C78", "C103", "C4" ], "target_group": [ "Werkgevers", "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Werkloosheid", "Arbeidsongeschiktheid", "Sociale risico’s", "Verlof/tijdskrediet/vakantie", "Tewerkstelling" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "2" }, { "title": "Capelo", "text": "Vul loopbaandossiers van overheidspersoneel aan, wijzig de gegevens of vul historische gegevens aan.", "link": "/site_nl/employer/applics/capelo/index.htm", "tags": "Elektronische Loopbaan Overheih", "target_group": [ "Werkgevers", "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Tewerkstelling", "Pensioen" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "Checkinatwork", "text": "Registreer aanwezigheden bij werken in onroerende staat of activiteiten die behoren tot de vleessector.", "link": "/site_nl/employer/applics/checkinatwork/index.htm", "tags": "Aanwezigheidsregistratie", "target_group": [ "Werkgevers", "Sociale dienstverrichters", "Zelfstandigen" ], "category": [ "Werken met contractanten" ], "sector": [ "Vleessector", "Bouwsector" ], "weight": "", "ranking": "1" }, { "title": "Consultatie facturen werkgevers", "text": "Erkend Sociaal Secretariaat? Bekijk voor aangesloten werkgevers de facturen uitgereikt door de RSZ.", "link": "/site_nl/employer/applics/payit/index.htm", "target_group": [ "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Raadpleging", "Financiën" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "ContactData", "text": "Gebruik deze onlinedienst om als werkgever uw bedrijfscontactgegevens bij de RSZ op elk moment te beheren en te actualiseren.", "link": "/site_nl/employer/applics/contactdata/index.htm", "target_group": [ "Werkgevers", "Zelfstandigen" ], "category": [ "Identificatie & beheer van de gegevens van een werkgever" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "DB2P voor werkgevers en vennootschappen", "text": "Raadpleeg uw dossier in de Databank Aanvullende Pensioenen.", "link": "/site_nl/employer/applics/db2p/index.htm", "tags": [ "Aanvullende Pensioenen", "Tweede pensioenpijler", "2de pensioenpijler" ], "target_group": [ "Zelfstandigen", "Werkgevers", "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Pensioen", "Raadpleging" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "Destha", "text": "Configureer de routingparameters voor uw ASR-aangiften (alleen RIZIV).", "link": "/site_nl/employer/applics/drs/inami/rore/about.htm", "tags": [], "target_group": [ "Werkgevers", "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Arbeidsongeschiktheid", "Sociale risico’s", "Verlof/tijdskrediet/vakantie" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "Dimona", "text": "Geef het begin of het einde van een tewerkstelling aan.", "link": "/site_nl/employer/applics/dimona/index.htm", "tags": [ "Personeelsbestand", "Onmiddellijke aangifte", "Indiensttreding en uitdiensttreding" ], "target_group": [ "Werkgevers", "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Tewerkstelling" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "3" }, { "title": "DmfA", "text": "Geef de loon- en arbeidstijdgegevens van werknemers aan, of wijzig een aangifte.", "link": "/site_nl/employer/applics/dmfa/index.htm", "tags": [ "DmfA", "Multifunctionele aangifte", "RSZ-Kwartaalaangifte", "DmfA PPL", "DmfAPPL", "Dmfa PPL", "Dmfappl", "DmfAPPO", "DmfA PPO", "Dmfappo", "Dmfa ppo" ], "target_group": [ "Werkgevers", "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Tewerkstelling" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet", "text": "Dien aanvragen voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet in.", "link": "/site_nl/employer/applics/elo/index.htm", "tags": "tijdskrediet", "target_group": [ "Werkgevers", "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Verlof/tijdskrediet/vakantie", "Sociale risico’s", "Tewerkstelling" ], "sector": [], "weight": "10", "ranking": "4" }, { "title": "e-Box Enterprise", "text": "Raadpleeg e-Box, de elektronische brievenbus die alle officiële communicatie tussen ondernemingen en overheidsinstellingen centraliseert.", "link": "/site_nl/general/helpcentre/ebox/transit.htm", "target_group": [ "Curatoren", "Zelfstandigen", "Werkgevers", "Sociale dienstverrichters", "Softwareontwikkelaars" ], "category": [ "Raadpleging" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "Ecaro", "text": "Bekijk de gegevens van de RVA, VDAB, Actiris of Forem in verband met bijdrageverminderingen voor werknemers.", "link": "/site_nl/employer/applics/ecaro/index.htm", "tags": [ "Stroom RVA bijdrageverminderingen", "Externe Consultatie A055 RVA ONEM", "Bijdrageverminderingen" ], "target_group": [ "Werkgevers" ], "category": [ "Tewerkstelling" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "10" }, { "title": "E-Cur", "text": "Raadpleeg de dossiers van het Fonds Sluiting Ondernemingen waarvoor u curator bent.", "link": "/site_nl/employer/applics/e_cur/index.htm", "tags": "eCur", "target_group": [ "Curatoren" ], "category": [ "Mandaten", "Raadpleging" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "Followit", "text": "Volg uw aangiften van sociale risico’s.", "link": "javascript:popup( '/app010/followit/HomepageUsecase.do?language=nl&login.type=enterprise' );", "target_group": [ "Werkgevers", "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Werkloosheid", "Arbeidsongeschiktheid", "Sociale risico’s", "Verlof/tijdskrediet/vakantie", "Tewerkstelling" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "Horeca@work - 50days", "text": "Raadpleeg het aantal dagen dat u een gelegenheidswerknemer in de horeca kunt tewerkstellen.", "link": "/site_nl/employer/applics/horecaatwork/index.htm", "tags": [ "Contingent horeca", "Gelegenheidswerknemers horeca" ], "target_group": [ "Werkgevers", "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Tewerkstelling", "Raadpleging" ], "sector": [ "Horeca" ], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "Inhoudingsplicht", "text": "Opdrachtgever of aannemer? Controleer of uw werk onder de inhoudingsplicht valt. Bereid de storting van de inhouding op factuur voor.", "link": "/site_nl/employer/applics/30bis/index.htm", "tags": [ "sociale/fiscale schulde", "check inhoudingsplicht", "checkinhoudingsplicht", "30bis, 30ter", "30 bis, 30 ter" ], "target_group": [ "Zelfstandigen", "Werkgevers", "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Werken met contractanten", "Financiën" ], "sector": [ "Vleessector", "Bewakingsdiensten", "Bouwsector" ], "weight": "", "ranking": "6" }, { "title": "Limosa", "text": "Meld het ontbreken van een L1-formulier, het verplichte meldingsbewijs van een gedetacheerde werknemer of zelfstandige in België.", "link": "/site_nl/employer/applics/meldingsplicht/index.htm", "tags": [ "L1", "Meldingsplicht", "Meldingsbewijs L1" ], "target_group": [ "Zelfstandigen", "Werkgevers", "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Grensoverschrijdende tewerkstelling/internationaal", "Werken met contractanten" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "5" }, { "title": "Mahis", "text": "Bekijk en beheer mandaten in verband met uw sociale administratie.", "link": "/site_nl/employer/applics/mahis/index.htm", "tags": [ "Historiek van de mandaten", "Procuratie", "Dienstverrichter", "Sociaal secretariaat", "Cluster" ], "target_group": [ "Werkgevers", "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Mandaten" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "Minnelijk afbetalingsplan", "text": "Dien een aanvraag tot minnelijk afbetalingsplan in.", "link": "/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm", "target_group": [ "Werkgevers" ], "category": [ "Financiën" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "Pensioenkadaster", "text": "Doe maandelijks aangifte van de pensioenvoordelen die u uitbetaald heeft.", "link": "/site_nl/employer/applics/pkcp/index.htm", "target_group": [ "Werkgevers" ], "category": [ "Pensioen" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "Publiato", "text": "Publieke sector - Geef een arbeidsongeval binnen de publieke sector aan bij Fedris.", "link": "/site_nl/employer/applics/publiato/index.htm", "tags": "arbeidsongeval publieke sector", "target_group": [ "Werkgevers", "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Arbeidsongeschiktheid", "Sociale risico’s" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "Publieke mandatarissen", "text": "Doe aangifte van een publiek mandaat.", "link": "/site_nl/employer/applics/pmp/index.htm", "tags": "Publiek mandaat", "target_group": [ "Werkgevers", "Zelfstandigen" ], "category": [ "Tewerkstelling", "Mandaten" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "Registreren", "text": "Registreer u als werkgever op het portaal en maak gebruik van de beveiligde onlinediensten.", "link": "/site_nl/employer/infos/employer_onss/registration_gen/register/register.htm", "target_group": [ "Zelfstandigen", "Curatoren", "Werkgevers", "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Toegang tot portaal & onlinediensten", "Mandaten" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "Student@work", "text": "Ga na hoeveel uur een student voor u mag werken tegen verminderde sociale bijdragen.", "link": "/site_nl/employer/applics/studentatwork/index.htm", "tags": [ "studentatwork", "student at work", "Contingent student", "Uuren student", "Consultatie student" ], "target_group": [ "Werkgevers", "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Tewerkstelling", "Raadpleging" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "9" }, { "title": "Tijdelijke werkloosheid", "text": "Doe een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid bij de RVA.", "link": "/site_nl/employer/applics/ctw/index.htm", "target_group": [ "Werkgevers", "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Werkloosheid", "Arbeidsongeschiktheid", "Sociale risico’s", "Tewerkstelling" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "Toegangsbeheer", "text": "Maak en beheer gebruikersaccounts, en definieer ontvanger en formaat van de taken binnen uw onderneming.", "link": "/site_nl/employer/applics/umoe/index.htm", "target_group": [ "Werkgevers", "Zelfstandigen", "Sociale dienstverrichters", "Softwareontwikkelaars", "Curatoren" ], "category": [ "Toegang tot portaal & onlinediensten" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "8" }, { "title": "Trillium", "text": "Bekijk het jaaroverzicht van tewerkstellingsmaatregelen.", "link": "/site_nl/employer/applics/trillium/index.htm", "tags": "Jaaroverzicht tewerkstellingsmaatregelen", "target_group": [ "Werkgevers" ], "category": [ "Raadpleging", "Attesten" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "Vakantierekening – Werkgever (Vakantiebestand)", "text": "Bekijk de vakantiegegevens (vakantiegeld, duur van de vakantie, enz.) van werknemers.", "link": "/site_nl/employer/applics/cova/index.htm", "tags": "vakantierekening", "target_group": [ "Werkgevers" ], "category": [ "Verlof/tijdskrediet/vakantie", "Raadpleging", "Attesten" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "Validatieboek", "text": "Vul het controleformulier tijdelijke werkloosheid C 3.2 A online in.", "link": "/site_nl/employer/applics/vbook/index.htm", "tags": "C3.2.A", "target_group": [ "Werkgevers", "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Werkloosheid", "Arbeidsongeschiktheid", "Sociale risico’s", "Tewerkstelling" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "Werken in het buitenland – Werkgevers", "text": "Vraag een A1-attest of een ‘Certificate of Coverage’ aan om een werknemer te laten werken in het buitenland.", "link": "/site_nl/employer/applics/gotot/index.htm", "tags": [ "A1", "Attest", "Certificate of coverage", "Detachering", "WABRO", "gotot" ], "target_group": [ "Werkgevers", "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Grensoverschrijdende tewerkstelling/internationaal" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "Werken in het buitenland – zelfstandigen", "text": "Zelfstandig? Vraag een A1-attest of Certificate of Coverage aan om te werken in het buitenland.", "link": "/site_nl/employer/applics/rsvz_A1/index.htm", "tags": [ "A1", "Attest", "Certificate of coverage", "Detachering", "WABRO", "gotot" ], "target_group": [ "Zelfstandigen", "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Grensoverschrijdende tewerkstelling/internationaal" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "Werkgeversrepertorium / Identificatie (WIDE)", "text": "Identificeer een onderneming als werkgever, bekijk de gegevens van een werkgever of wijzig de gegevens.", "link": "/site_nl/employer/applics/empdir/index.htm", "tags": [ "WREP", "Consultatie RSZ-nummer", "Werkgever Identificatie", "Schrapping als werkgever", "Inschrijven als werkgever", "Wide" ], "target_group": [ "Werkgevers", "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Identificatie & beheer van de gegevens van een werkgever" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "RSZ-attesten", "text": "De RSZ verzamelt een aantal gegevens over de werkgevers en het aantal werknemers dat ze tewerkstellen.", "link": "/site_nl/employer/infos/attests.htm", "target_group": [ "Werkgevers", "Zelfstandigen" ], "category": [ "Attesten" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "Green@work", "text": "Bekijk het aantal dagen dat een gelegenheidswerknemer (tuinbouw) voor u mag werken tegen verminderde RSZ-bijdragen.", "link": "/site_nl/employer/applics/greenatwork/index.htm", "tags": [ "greenatwork", "green at work", "contingent tuinbouw", "Gelegenheidswerknemers tuinbouw" ], "target_group": [ "Werkgevers", "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Tewerkstelling", "Raadpleging" ], "sector": [ "Tuinbouw" ], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "Vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen", "text": "Vraag een vrijstelling van uw sociale bijdragen als zelfstandige aan.", "link": "/site_nl/employer/applics/cvb/index.htm", "target_group": [ "Zelfstandigen" ], "category": [ "Attesten", "Financiën", "Tewerkstelling" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "20" }, { "title": "RINA", "text": "Raadpleeg RINA voor het elektronisch beheer en de uitwisseling van dossiers van de sociale zekerheid tussen de bevoegde instellingen van de Europese landen.", "link": "/site_nl/employer/applics/rina/index.htm", "target_group": [ "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Raadpleging" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "21" }, { "title": "BelgianIDpro", "text": "INSZ aanvragen.", "link": "/site_nl/employer/applics/belgianidpro/index.htm", "target_group": [ "Werkgevers", "Zelfstandigen", "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Tewerkstelling", "Mandaten" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "22" }, { "title": "CareerPro Documents", "text": "Stuur uw elektronisch ondertekende arbeidsovereenkomsten naar Sigedis.", "link": "/site_nl/employer/applics/careerpro/index.htm", "tags": "", "target_group": [ "Werkgevers" ], "category": [ "Mandaten" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "22" }, { "title": "Verenigingswerk", "text": "Raadpleeg hoeveel uur een werknemer nog mag presteren.", "link": "/site_nl/employer/applics/association_work/index.htm", "tags": "", "target_group": [ "Werkgevers", "Sociale dienstverrichters" ], "category": [ "Tewerkstelling", "Raadpleging" ], "sector": [], "weight": "", "ranking": "23" } ] }