Downloadbare versies - 2017/4

Administratieve instructies

Administratieve instructies

Bestanden

Beschrijving

Download volledig versie
Gepubliceerd op 28 november 2017

Alle delen hieronder in één enkele pdf.

Download deel 1 "De provinciale en plaatselijke besturen en hun toepasselijke stelsels"
Gepubliceerd op 28 november 2017

De provinciale en plaatselijke besturen en hun toepasselijke stelsels

Download deel 2 "Personeel toepassingsgebied van de Sociale Zekerheid"
Gepubliceerd op 28 november 2017

Personeel toepassingsgebied van de Sociale Zekerheid

Download deel 3 "Het loonbegrip"
Gepubliceerd op 28 november 2017

Het loonbegrip

Download deel 4 "Verplichtingen van en toezicht op de aangesloten besturen"
Gepubliceerd op 28 november 2017

Verplichtingen van en toezicht op de aangesloten besturen

Download deel 5 "De verschuldigde bijdragen"
Gepubliceerd op 28 november 2017

De verschuldigde bijdragen

Download deel 6 "De verschuldigde bijzondere bijdragen"
Gepubliceerd op 28 november 2017

De verschuldigde bijzondere bijdragen

Download deel 7 "Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen"
Gepubliceerd op 28 november 2017

Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen

Download deel 8 "Het invullen van de DmfAPPL"
Gepubliceerd op 28 november 2017

Richtlijnen voor het invullen van de multifunctione aangifte voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (DmfAPPL)

Download deel 9 "Het Fonds Sociale Maribel van de overheidssector"
Gepubliceerd op 28 november 2017

Het Fonds Sociale Maribel van de overheidssector

Download deel 10 "Varia"
Gepubliceerd op 28 november 2017

Varia