8.5.2. Manier van aangeven van de prestaties van de werknemers