Werknemer, tewerkgesteld op basis van artikel 60, §7, van de OCMW-wet van 8 juli 1976 (DmfAPPL)

Een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan - op basis van artikel 60, §7, van de OCMW-wet van 8 juli 1976 - als werkgever optreden, wanneer een persoon het bewijs moet leveren van een periode van tewerkstelling om het volledige voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te verkrijgen of teneinde de werkervaring van de betrokkene te bevorderen.

De periode van tewerkstelling mag niet langer zijn dan de periode die voor de tewerkgestelde persoon nodig is om gerechtigd te worden op sociale uitkeringen.

De persoon, tewerkgesteld op basis van artikel 60, §7, van de OCMW-wet, opent het recht op de doelgroepvermindering artikel 60 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en de Duitstalige gemeenten.  

De werkzoekenden tijdelijke werkervaring in het Vlaams Gewest, aangeworven op basis van artikel 60, §7, van de OCMW-wet, worden beschouwd als gewone contractuele werknemers die geen recht openen op een doelgroepvermindering artikel 60. Voor hen is de bijdrage van 1,60% verschuldigd als de werkgever de privévakantieregeling toepast op zijn contractuelen.