Landen verbonden door een bilateraal akkoord

Met de volgende landen of deelgebieden is België verbonden door een bilateraal akkoord inzake sociale zekerheid: De Verenigde Staten van Amerika, Canada en Québec, San Marino, Servië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Turkije, Algerije, Marokko, Tunesië, Israël, Chili, Australië, de Filippijnen, Japan, Noord-Macedonië, Zuid-Korea, Uruguay, India en Zwitserland ( detachering voor onderdanen van buiten de EEG), Brazilië, Argentinië, de republiek Moldavië en Albanië.

Deze akkoorden zijn in beginsel alleen van toepassing op de onderdanen van de contracterende landen of deelgebieden.

Sommige akkoorden voorzien evenwel andere mogelijkheden. Zij kunnen in twee types onderverdeeld worden:

  • akkoorden die alleen toepasselijk zijn op onderdanen, behalve wat betreft de artikelen in verband met detachering die toepasselijk zijn op alle nationaliteiten (Canada, De Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland);
  • akkoorden die toepasselijk zijn op alle nationaliteiten (Australië, Japan, Noord-Macedonië, India, Uruguay, Servië, Albanië, Argentinië, Bosnië-Herzegovina, Brazilië, Moldavië, Montenegro en Québec).