Dimona voor socio-culturele sector en sportmanifestaties 'artikel 17'

 

Dimona 'A17'

Om tewerkgesteld te kunnen worden bij sportmanifestaties of in de socio-culturele sector in het systeem van niet-onderworpen tewerkstelling (artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969), is het noodzakelijk voor elke dag een Dimona te doen vóór het begin van de prestaties. Per kalenderjaar kan een werknemer zo maximaal 25 dagen worden tewerkgesteld.

 

Crisismaatregel COVID-19

Voor 2021 wordt het maximum aantal dagen ten belope waarvan de werknemers en werkgevers actief in de socioculturele sector vrijgesteld zijn van bijdragen, verhoogd van 25 naar 50 dagen, behalve voor

  • de VRT, RTBF en de BRF voor de personen die in hun organiek kader zijn opgenomen, en daarenboven als artiest worden tewerkgesteld.

De begindatum van de tewerkstelling is automatisch ook de einddatum.