Begindatum en einddatum van de tewerkstellingslijn

De begindatum van de tewerkstellingslijn is de begindatum van de periode waarop de gegevens die op dit niveau worden meegedeeld, betrekking hebben. Wanneer er geen verandering in de tewerkstelling was, is dit een datum die vóór het begin van het lopende kwartaal gesitueerd is. Indien er geen nieuwe tewerkstelling begonnen is sedert de indiensttreding van de werknemer, is de begindatum van de tewerkstellingslijn gelijk aan de datum van indiensttreding.

Deze datums mag u niet verwarren met de begin- en einddatum die gevraagd worden op het niveau van de werknemerslijn, en die steeds op het lopende kwartaal betrekking hebben.

Voor iedere tewerkstellingslijn moet u elk kwartaal uitdrukkelijk de begindatum vermelden. Indien tijdens of op de laatste dag van het kwartaal een tewerkstelling eindigt (bv. een voltijdse werknemer wordt deeltijds), moet u tevens de einddatum van die tewerkstellingslijn meedelen.

Voor de stadsgidsen, hostesses, modellen… tewerkgesteld met korte contracten, moet er in de kwartaalaangifte voor elk contract een nieuwe tewerkstellingslijn aangemaakt worden. Als begin- en einddatum van de tewerkstellingslijn worden de reële datum van indienst- en uitdiensttreding vermeld.

Voor de vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers moet er elk kwartaal een nieuwe tewerkstellingslijn worden aangemaakt. De begindatum is ofwel de eerste dag van het kwartaal, ofwel de dag waarop de vrijwillige brandman of ambulancier in dienst treedt. De einddatum is ofwel de datum waarop de vrijwillige brandweerman of ambulanciers uit dienst treedt, ofwel de laatste dag van het kwartaal.