Bezoldiging voor periode gewaarborgd loon

 

Crisismaatregel COVID-19

In het kader van een eventuele terugbetaling van een gedeelte van het gewaarborgd loon als mogelijke corona-maatregel, zal vanaf het 2de kwartaal 2020 gevraagd worden om de zone 'loon bij ziekte' ook voor werknemers buiten de bouwsector in te vullen. Dit geldt zowel voor de DmfA als de DmfAPPL aangifte.

 

 • Voor arbeiders tewerkgesteld in andere sectoren dan de bouwsector, moet vanaf het 2de kwartaal 2020 eveneens de zone 'loon bij ziekte' ingevuld worden (maar niet de zones 'uurloon' en 'aantal ziektedagen'), volgens de modaliteiten van de arbeiders in de bouwsector.

 

 • Voor bedienden tewerkgesteld in alle sectoren, moet eveneens vanaf het 2de kwartaal 2020 de zone 'loon bij ziekte' ingevuld worden (en dus ook niet de zones 'uurloon' en 'aantal ziektedagen'). Dit bedrag berekent men als een pro rata per tewerkstellingslijn als volgt:
  • voor bedienden aangegeven in dagen:
   • 'loon bij ziekte' = (effectief loon / totaal aantal bezoldigde dagen) x aantal dagen 'loon bij ziekte'
     
  • voor bedienden aangegeven in uren:
   • 'loon bij ziekte' = (effectief loon / totaal aantal bezoldigde uren) x aantal uren 'loon bij ziekte'
     
  • met als effectief loon
   • = de som van de looncodes 101, 150, , 801, 804, 806, , 821 - 824, 833 - 837, 851 - 855, 951, 954, , 924, 902, 906, 961, 962, 970, 971, 974 - 975, , 991 - 993, 910, 912, 914, 916, , 942, 315, 318 en 770 (DmfAPPL)
     
  • met als aantal dagen / uren bezoldigd
   • = de dagen / uren prestatiecode 1 (DmfAPPL)
     
  • met als aantal dagen / uren gewaarborgd loon / loon bij ziekte
   • = aantal dagen / uren arbeidsongeschiktheid met gewaarborgd maandloon dat deel uitmaakt van de prestaties onder prestatiecode 1, waarvoor de werkgever de loonkost draagt (dus niet in het geval van een erkend arbeidsongeval of beroepsziekte).