Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De werknemerslijn en de tewerkstellingslijnen

Iedere werknemer wordt in de DmfA als persoon slechts één keer geïdentificeerd (in principe bevinden alle personen die u via DIMONA gemeld hebt als werknemers die bij u in dienst zijn, zich in uw elektronisch personeelsregister. Indien u de aangifte indient via internet, worden al deze personen geafficheerd, u moet hen dus niet telkens opnieuw identificeren).

De identificatie van een werknemer gebeurt op basis van het Identificatienummer voor de Sociale Zekerheid (INSZ).

Per werknemer moet steeds een "werknemerslijn" worden gebruikt. Dit is het niveau waarop de bijdragen berekend worden. Slechts indien er voor de werknemer tijdens het kwartaal verschillende bijdragepercentages van toepassing zijn, moet men meerdere werknemerslijnen gebruiken (zie hierna).

Per werknemerslijn moet men steeds één of meerdere " tewerkstellingslijnen" gebruiken. De tewerkstellingslijn is het niveau waarop de loon- en arbeidstijdgegevens worden opgevraagd.