Downloadbare versies - 2018/2

Administratieve instructies

Bestanden

Beschrijving

Download volledig versie
Gepubliceerd op 31 mei 2018

Alle delen hieronder in één enkele pdf.

Download "De werkgevers" 
Gepubliceerd op 31 mei 2018

Omschrijving en inningsstelsel.

Download "De personen"
Gepubliceerd op 31 mei 2018

Een bespreking van de regels die maken dat iemand al dan niet bij de RSZ moet worden aangegeven en van verschillende specifieke functies.

Download "Het loonbegrip"
Gepubliceerd op 31 mei 2018

Een bespreking van de regels die het loonbegrip bepalen en van een aantal voordelen die al dan niet aan het loonbegrip beantwoorden.

Download "Grensoverschrijdende tewerkstelling"
Gepubliceerd op 31 mei 2018

Een bespreking van de regels die bepalen welke sociale zekerheidswetgeving van toepassing is in de verschillende situaties van werknemers die grensoverschrijdend werken.

Download "De beperkte onderwerping"
Gepubliceerd op 31 mei 2018

Een overzicht van de verschillende situaties van werknemers die slechts onderworpen zijn aan een beperkt aantal sociale zekerheidsregelingen.

Download "De verplichtingen"
Gepubliceerd op 31 mei 2018

Een bespreking van de verplichtingen die werkgevers hebben ten opzichte van de RSZ (Dimona, de kwartaalaangifte, ..), ten opzichte van de sociale zekerheidsregelingen (werkloosheid, ziekte, …) en een paar andere verplichtingen (sociale documenten, ..)

Download "De socialezekerheidsbijdragen"
Gepubliceerd op 31 mei 2018

Een bespreking van de aan de RSZ verschuldigde socialezekerheidsbijdragen en van een aantal daarbij horende zaken (de berekeningsbasis, de verjaringsregels, debetberichten, …)

Download "De bijzondere bijdragen"
Gepubliceerd op 31 mei 2018

Een bespreking van de verschillende bijzondere bijdragen (Decava, bedrijfsvoertuigen, studenten, extra-legale pensioenen, ...)

Download "De bijdrageverminderingen"
Gepubliceerd op 31 mei 2018

Een bespreking van de verschillende systemen die het mogelijk maken minder bijdragen te betalen (de structurele vermindering, de doelgroepverminderingen, de werkbonus, …)

Download "Het invullen van de DmfA"
Gepubliceerd op 31 mei 2018

Een uitleg van de principes en de regels die toegepast moeten worden om de kwartaalaangifte correct in te vullen.

Download "Varia"
Gepubliceerd op 31 mei 2018

Hoe contact opnemen met de RSZ, de attesten, de schuldvorderingen, het toezicht, de mandatarissen en trillium.

Bijkomende informatie


Bestanden

Beschrijving

Download volledig versie
Gepubliceerd op 31 mei 2018

Een afzonderlijke pdf van de bijkomende informatie voor alle delen.