Werkloosheidsuitkering

Wat en voor wie?

Je bent buiten je wil om werkloos en hebt geen inkomen. Om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Je kan toegelaten worden tot het recht op uitkeringen:

  • op basis van een tewerkstelling in loondienst. In dat geval moet je een aantal arbeidsdagen bewijzen (met RSZ-inhoudingen) tijdens een periode die je uitkeringsaanvraag onmiddellijk voorafgaat;
  • als je in het verleden al een werkloosheidsuitkering hebt ontvangen.

Op welk bedrag heb ik recht?

Het bedrag van je uitkering wordt berekend op basis van verschillende parameters waaronder je gezinstoestand:

  • samenwonende met gezinslast,
  • alleenwonende, of
  • samenwonende zonder gezinslast.

De werkloosheidsuitkeringen zijn degressief.