Uitkeringen na tewerkstelling in het buitenland

Wat?

Werkte je een tijdje als werknemer in het buitenland? Dan kan de RVA die periodes van tewerkstelling in loondienst in aanmerking nemen voor je recht op werkloosheidsuitkeringen.

Het volstaat dat je buitenlandse tewerkstelling onderworpen zou zijn aan inhoudingen voor de sociale zekerheid, mocht de job in België uitgevoerd worden.

Je moet tevens minstens 1 dag als loontrekkende in België gewerkt hebben na je tewerkstelling in het buitenland en vóór je uitkeringsaanvraag.

Voorwaarden voor niet-Belgen

Wie niet de Belgische nationaliteit heeft, moet op het moment van de uitkeringsaanvraag:

  • in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning, en
  • voldoen aan de wetgeving rond tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten.