Onthaalouders

Onthaalouders – statuut

Op onthaalouders is het werknemersstelsel van toepassing. Onthaalouders zijn natuurlijke personen die:

  • zorgen voor de opvang van kinderen in een woning voor de opvang in gezinsverband;
  • aangesloten zijn bij een dienst die daartoe werd erkend door de bevoegde openbare instelling.

Ook personen die in de kinderopvang werken met een gewone arbeidsovereenkomst, zoals werknemers van een kinderdagverblijf, vallen onder het werknemersstelsel.

Opvanguitkering

De opvanguitkering is een uitkering die de RVA toekent aan een onthaalouder wanneer haar inkomsten dalen omdat bij haar ingeschreven kinderen afwezig zijn, omwille van redenen onafhankelijk van haar wil.

Deze reglementering geldt enkel voor de onthaalouder die:

  • opvang in gezinsverband verzekert, van kinderen die door hun ouders worden gebracht;
  • aangesloten is bij een dienst die door de Vlaamse of de Franse of de Duitstalige Gemeenschap is erkend;
  • niet met deze dienst verbonden is door een arbeidsovereenkomst.

Het recht op de opvanguitkering kan worden toegekend van zodra de onthaalouder actief is.

Deze regeling geldt niet voor de onthaalouder die deze activiteit verricht als zelfstandige (en dus onderworpen is aan de sociale zekerheid der zelfstandigen) of als loontrekkende.