Volledige werkverwijdering tijdens zwangerschap

Kan ik door mijn zwangerschap volledig verwijderd worden van mijn werk?

Tijdens je zwangerschap (of na je moederschapsrust) kan je volledig worden verwijderd van je werk. Dat is het geval bij blootstelling aan een risico voor je gezondheid of die van je kind.

Je ontvangt dan een uitkering die overeenkomt met een bepaald percentage van je brutodagloon, waarvan het ziekenfonds een bedrijfsvoorheffing afhoudt.

Er zijn voorwaarden en een procedure om een uitkering voor volledige werkverwijdering te ontvangen. Meer informatie vind je op de website van het RIZIV.