Gewone loopbaanonderbreking

Als u werkt in de federale openbare sector, in een lokaal, provinciaal of regionaal bestuur dat afhangt van het Waalse of Brusselse Gewest of bij een administratie of het onderwijs van de Franse of Duitstalige Gemeenschap, kunt u een 'gewone' loopbaanonderbreking verkrijgen, om uw prestaties tijdelijk op te schorten of te verminderen. De toegangsvoorwaarden en het recht op de verschillende vormen van onderbreking kunnen variƫren afhankelijk van de overheid waarvan u afhangt (federale overheid, gewestelijke overheid, gemeenten, provincies ...). De totale duur is vastgesteld op 60 maanden volledige onderbreking en 60 maanden gedeeltelijke onderbreking. U moet periodes van minimum 3 maanden aanvragen.

Vanaf 55 jaar is het ook mogelijk om een gedeeltelijke onderbreking te bekomen in het eindeloopbaanstelsel, om uw prestaties te verminderen tot aan uw pensioen. Dat kan echter alleen als dat voorzien is door de overheid waarvan u afhangt. Voor statutaire personeelsleden van de federale overheid is dat niet mogelijk.

Tijdens de loopbaanonderbreking hebt u recht op een maandelijkse uitkering toegekend door de RVA, als compensatie voor de vermindering van uw inkomen. Het bedrag van die uitkering is forfaitair.

Opgelet! Sinds 02.09.2016 is de reglementering van loopbaanonderbreking die van toepassing is op de personeelsleden van de Vlaamse overheid geregionaliseerd en is ze vervangen door het 'Zorgkrediet'. Meer informatie: https://www.werk.be/online-diensten/vlaams-zorgkrediet