Tijdelijk stoppen met werken

Wil je je loopbaan tijdelijk onderbreken of je arbeidsduur verminderen? Dat kan. Als ambtenaar vraag je dan een gewone loopbaanonderbreking aan. Werknemers in de privésector komen in aanmerking voor tijdskrediet.

Daarnaast kan je, afhankelijk van je situatie, een beroep doen op de bijzondere verlofstelsels voor werknemers in de privé- en openbare sector. Het gaat om ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof.

Het is ook mogelijk dat het Fonds voor de Beroepsziekten je vraagt tijdelijk je werk te onderbreken omdat het je gezondheid in gevaar brengt. Je werkgever moet je dan aangepast werk bieden. Doet hij dat niet, dan zet je je werk volledig stop en ontvang je een vergoeding voor tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid.

Daarnaast kan de werkgever zijn werknemers tijdelijk werkloos stellen. Wanneer dit gebeurt, heb je recht op een uitkering van de RVA. Deze is gelijk aan 70% van je loon.

Zelfstandigen hebben de mogelijkheid hun beroepsactiviteit tijdelijk te onderbreken door een vervangende ondernemer in te schakelen. Deze neemt de zaak over tot de zelfstandige terug kan keren.