Werkloosheid met bedrijftoeslag/brugpensioen

Voor wie?

Je hebt toegang tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) wanneer je werkgever je ontslaat.

De bedrijfstoeslag wordt toegekend op basis van een CAO. Deze omschrijft:

  • de voorziene leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden, en
  • de toelaatbaarheidsvoorwaarden voor werkloosheidsuitkeringen (meer bepaald 624 arbeidsdagen in loondienst in de voorbije 42 maanden).

Als je af en toe werkt tijdens je periode van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), verlies je een uitkering voor elke activiteitsdag. Je kan –in beperkte mate– een nevenactiviteit uitoefenen en de inkomsten daarvan cumuleren met je SWT. Het is eveneens toegelaten om vrijwilligerswerk te verrichten.

Werk je als zelfstandige, dan heb je geen recht op uitkeringen. Vind je voltijds of deeltijds werk, dan kan je je nieuwe inkomen cumuleren met de aanvullende vergoeding. Na het einde van je tewerkstelling heb je opnieuw recht op uitkeringen, ongeacht de duur van de onderbreking.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

Je werkloosheidsuitkering bedraagt 60% van je laatste (begrensde) brutoloon. Het wettelijke minimumbedrag van de bedrijfstoeslag komt overeen met de helft van het verschil tussen het nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkeringen.