Werkkaart ACTIVA

Wat en voor wie?

Met een ACTIVA-werkkaart vergroot je je kansen om een job te vinden. Als je een werkkaart hebt,

  • geniet je werkgever van een RSZ-vermindering, en
  • heb je in sommige gevallen recht op een werkuitkering die deel uitmaakt van je nettoloon.

De volgende werkgevers kunnen mensen met een werkkaart in dienst nemen:

  • alle werkgevers uit de priv√©sector, en
  • tal van werkgevers uit de openbare sector die contractuelen tewerkstellen.

Hoelang geldt een werkkaart?

Een werkkaart is 6 maanden geldig.

Ontvang ik een werkuitkering?

De RVA betaalt je minimum 16 en maximum 36 maanden een werkuitkering. Dit hangt af van:

  • je leeftijd,
  • de duur van je inschrijving als werkzoekende, en
  • je studieniveau.

De uitkering geldt voor een voltijdse tewerkstelling gedurende een volledige maand. In alle andere gevallen wordt ze geproportioneerd.