Instapstage

U hebt uw studies beëindigd. Om kennis te maken met de arbeidsmarkt kunt u – na 6 maanden inschakelingstijd – een instapstage volgen in een onderneming, een vzw of een overheidsdienst.

Het hoogste diploma dat u behaald hebt is dat van het secundair onderwijs. De instapstage duurt minimum 3 en maximum 6 maanden en is voltijds.

Tijdens uw stage ontvangt u per stagedag een uitkering. Deze stage-uitkering is ten laste van de RVA. Daarnaast betaalt de werkgever u maandelijks een bijkomende vergoeding.