Zelfstandige activiteit starten na werkloosheid

Wat en voor wie?

Je kunt als werkloze bepaalde activiteiten verrichten ter voorbereiding van je vestiging als zelfstandige en tegelijkertijd je uitkeringen behouden.

Zodra je start met een zelfstandige activiteit, verlies je je recht op werkloosheidsuitkeringen, zelfs na een periode van arbeid in loondienst. De arbeidsdagen als zelfstandige geven je, na afloop van je zelfstandige activiteit, geen recht op werkloosheidsuitkeringen.

Uitzonderingen

Als je voordien voldoende lang in loondienst hebt gewerkt, heb je na de stopzetting van je zelfstandige activiteit recht op werkloosheidsuitkeringen op basis van die tewerkstelling in loondienst.

Was je voordien vergoed werkloos, dan heb je in sommige gevallen opnieuw recht op uitkeringen na de stopzetting van je zelfstandige activiteit.