Aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds

Verplichte aansluiting

Als zelfstandige moet je je voor de aanvang van je zelfstandige beroepsbezigheid aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds van jouw keuze. Doe je dit niet, dan stuurt het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) je een aangetekende brief om je tot een keuze te verplichten.

Als je je niet binnen de 30 dagen na de verzending van deze brief vrijwillig bij een socialeverzekeringsfonds aansluit, dan sluit het RSVZ je automatisch aan bij de Nationale Hulpkas, het socialeverzekeringsfonds van het RSVZ.

Boete

Een zelfstandige die zich niet tijdig bij een socialeverzekeringsfonds aansluit, riskeert een administratieve boete van 500 tot 2.000 euro.

Meer informatie

Meer informatie over de aansluiting bij een socialeverzekeringsfonds vind je op de website van het RSVZ.