Sluitingsvergoedingen: handel en industrie

Komt mijn onderneming in aanmerking?

Je onderneming sluit, de hoofdactiviteit wordt definitief stopgezet. Het aantal werknemers daalde tot minder dan 75% van het aantal werknemers dat er gemiddeld werkte tijdens de 4 trimesters voorafgaand aan de definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit.

Werkten in jouw onderneming ten minste 20 werknemers? Het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van de Onderneming ontslagen werknemers (FSO) betaalt je dan een vergoeding na je ontslag.

Werknemers van ondernemingen waar gemiddeld tussen 5 en 19 personen waren tewerkgesteld, hebben enkel recht op een sluitingsvergoeding als:

  • hun ex-werkgever failliet werd verklaard, en
  • de officiële sluitingsdatum na de datum van de faillietverklaring viel.

Heb ik recht op een sluitingsvergoeding?

Om recht te hebben op de sluitingsvergoeding moet je ook aan enkele individuele voorwaarden voldoen, zoals een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en een anciënniteit van minstens 1 jaar in de onderneming.

De sluitingsvergoeding wordt bepaald in functie van je anciënniteit in de onderneming en is begrensd.

Contractuele vergoedingen en bedrijfstoeslagen

Het FSO betaalt ook contractuele vergoedingen en bedrijfstoeslagen. Onder contractuele vergoedingen verstaan we:

  • achterstallig loon,
  • het vakantiegeld,
  • de eindejaarspremie, en
  • de verbrekingsvergoeding.

Je moet voldoen aan specifieke voorwaarden om recht te hebben op deze vergoedingen.