Fonds Sluiting Ondernemingen

Wat en voor wie?

Je onderneming sluit de deuren. Je wordt ontslagen. Het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers (FSO) betaalt je de vergoedingen waar je recht op hebt.

Het FSO komt tussen bij:

  • faillissement,
  • overname na faillissement,
  • conventionele overdracht,
  • vereffening, en
  • stopzetting. 

Welke vergoedingen betaalt het FSO?

Het FSO betaalt verschillende soorten vergoedingen als de werkgever zijn financiële verplichtingen tegenover de werknemers niet nakomt:

  • sluitingsvergoedingen,
  • contractuele vergoedingen,
  • overbruggingsvergoedingen (bij overname na faillissement),
  • bedrijfstoeslag,

De bedragen van de vergoedingen zijn begrensd.

In de praktijk betaalt het FSO de aan de werknemers verschuldigde bedragen. Het vordert deze daarna terug bij de curator(en) en vereffenaars.