Statuut student-zelfstandige

Wil je een beperkte zelfstandige activiteit uitoefenen tijdens je studies? Sinds 1 januari 2017 heb je de mogelijkheid om je als student-zelfstandige aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Je vindt een lijst van sociale verzekeringsfondsen op de site van de FOD Sociale Zekerheid.

Aan je statuut van student-zelfstandige zijn bepaalde voorwaarden verbonden, en net als een andere zelfstandige moet je bijdragen betalen. De FAQ Statuut Student-zelfstandige op de website van de FOD Sociale Zekerheid informeert je over rechten, plichten, bijdragen en meer in zes vragen en antwoorden.

Voor meer informatie kan je steeds bij je sociaal verzekeringsfonds terecht. Vergeet ook niet om elke wijziging van je situatie aan je sociaal verzekeringsfonds te melden !