Kinderbijslag voor studenten

Wat?

Elke werknemer of daarmee gelijkgestelde krijgt maandelijks een basiskinderbijslag om in het levensonderhoud van zijn kind te voorzien. Dit bedrag wordt aan de moeder betaald als zij deel uitmaakt van het gezin. Is dit niet het geval, dan krijgt de persoon die het kind opvoedt de kinderbijslag.

Heeft een student recht op kinderbijslag?

Kinderen hebben onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin ze 18 worden. Jongeren van 18 tot 25 jaar hebben nog recht op kinderbijslag als ze studeren.

Tijdens de zomervakantie (juli tot september) mag een student werken zonder uur- en inkomensbeperking. Opgelet: om tijdens de zomervakantie recht te hebben op kinderbijslag, moet de jongere hierop recht gehad hebben in het tweede kwartaal (april tot en met juni).

Wie jonger is dan 25, studeert en kinderen heeft, heeft recht op kinderbijslag voor de kinderen in zijn gezin. De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid kan die leeftijd verhogen tot 27.