Inkomensgarantie-uitkering

Wat en voor wie?

Als je als werkloze het werk deeltijds hervat, heb je, onder bepaalde voorwaarden, bovenop je loon recht op een uitkering van de RVA. Deze uitkering draagt bij tot een globaal inkomen dat minstens gelijk is aan je werkloosheidsuitkering.

Je hebt enkel recht op deze uitkering als:

  • je loon lager ligt dan het referteloon, en
  • je arbeidsregime niet hoger is dan 4/5 van een voltijdse betrekking.

Je hebt ook recht op de inkomensgarantie-uitkering als je een vrijwillig deeltijds werknemer bent en het werk deeltijds hervat.