Verlof voor mantelzorg

Vanaf 1 september 2020 kan een werknemer die als mantelzorger erkend is, het verlof voor mantelzorg bij zijn werkgever aanvragen en bij de RVA een uitkering aanvragen. Een aanvraagformulier en een infoblad zullen binnenkort beschikbaar zijn op www.rva.be.

Meer informatie over de erkenning als mantelzorger kan verkregen worden bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en bij uw mutualiteit.